onsdag, oktober 22, 2008

Nedslående


Jag är sen, men tycker att jag till sist ändå måste kommentera den där nyheten om svenskars stöd för sexköpslagen. Trots allt är jag en av dem som efterlyst en sådan undersökning som Jari Kuosmanen vid Göteborgs universitet nu ska ha gjort. Men eftersom inte mycket mer än de knapphändiga uppgifter som nyhetsartiklarna förmedlat är känt så står frågetecknen som spön i backen. Hur många deltog i undersökningen? Hur ställdes frågorna? Hur gjordes urvalet? etc etc etc.
Det vi får veta om resultaten verkar, förutsatt att de är tillförlitliga, i alla fall nedslående. Inte bara visar de på att en majoritet stödjer lagen, utan också på att många, i synnerhet många kvinnor, anser att även den sexsäljande parten ska vara kriminaliserad. So much for, konstaterar Kuosmanen, könsmaktsperspektiv. Eller ja, han uttrycker sig inte just så. "Jari Kuosmanen tolkar resultatet som att människor uppfattar prostitutionen som ett allmänt problem och inte främst som ett uttryck för könsmaktsförhållanden", står det i TT-texten. Och visst kan man fråga sig vad som avses med "ett allmänt problem" egentligen. Men den oklarheten kan förmodligen förklaras med svårigheten att snabbt och kort förklara sina forskningsresultat för en otålig journalist. Jag ser heller ingen anledning att som Blogge börja skjuta på budbäraren, i alla fall inte sålänge det inte står klart att han gjort en undermålig forskningsinsats. Att det verkar finnas en motsägelse i att opinionen å ena sidan tycker att sexköpslagen inte fungerat, men å andra sidan vill ha den kvar är inte heller något man nödvändigtvis ska vända mot Kuosmanen. Bakomliggande kan t ex finnas en insikt om det absurda i att ena parten av verksamheten, men inte den andra, är kriminaliserad. Det kan vara denna ojämnhet i lagstiftningen man vill komma åt genom att uttala stöd för att båda parter bör vara kriminaliserade. Jag utgår från att vi så småningom kommer att kunna ta del av en forskningsrapport som kan ge några lite mer uttömmande svar både om själva opinionsundersökningen och om hur opinionen egentligen ser ut.
Än så länge nöjer jag mig med att konstatera att den attityd vi tycks ha gentemot sexköp och sexsäljare är både osolidarisk och ogenomtänkt.

Se också Greta Garbos kommentar.

Uppdatering: Via G G ser jag att det går att ladda ner forskningsrapporten Prostitution i Norden - projektet som Kuosmanens undersökning ingått i - som pdf. Den ger dock inte stort mycket mer information om opinionsundersökningen vid handen. Jag noterar att formuleringen om synen på prostitution som ett "allmänt problem" snarare än ett utryck för könsmakt återfinns i rapporten. Anmärkningsvärt att man inte bemödat sig om att förtydliga detta.

2 kommentarer:

Anonym sa...

På tal om prostitution diskuterade vi detta i klassen en gång och nästan alla blev helt chockad över att det var lagligt att sälja sex och menade att detta var ett tecken på ojämställdhet.

Alltså, de flesta vill kriminalisera sexsäljande.

Charlotte W sa...

Hm, intressant.