måndag, september 15, 2008

När verklighet och retorik närmar sig varandra

Att Karl Sigfrid mobbats till tystnad i FRA-frågan visste vi förstås redan. Men Agendas redogörelse för vad som faktiskt sagts under det ödesdigra mötet ifråga, och vem som sagt det, var ändå chockerande. Partisekreterare Schlingmann, som bjudits in till Agenda för att kommentera uppgifterna, var helt oförmögen att hantera situationen - han förmådde inte ta steget över glappet mellan sin innötta retorik om "högt i tak" och den verklighet Agendas Anna Hedenmo pekade på.
Överbryggade glappet gjorde däremot Carl Bildt i den korta dokumentär om FRA som tidigare sänts i Svt. Information, sådan som den som kan komma att erhållas med hjälp av FRA:s utvidgade verksamhet, är ett bytesobjekt i relationen mellan olika länders underrättelseverksamhet. Och medan de flesta tuggar reklammantrat att det handlar om utbyte av information mellan olika demokratiska länder så meddelar oss Calle frankt att även diktaturer ingår i nätverket av utbytesidkare. "På ett sätt är det bra att verklighet och retorik närmar sig varandra", säger Wilhelm Agrell till DN.se.
Läs också: Magnus Andersson, Avståndet mellan vagn och plattform, Intensifier, Badlands Hyena, Skiften, Under den svarta natthimlen, Kulturbloggen, Mitt i steget, Motpol, Wadström, Scaber Nestor, Opassande, Monika Ringborg, Alliansfritt Sverige, Henrik Alexandersson.

Att vi inte ska glömma EU:s och andra västliga alliansers betydelse för FRA-frågan påminns vi om i en annan artikel om utbytet av underrättelseinformation. Det är Junilistans Sören Wibe och Björn von der Esch som skriver, utifrån ett junilisteintresse förvisso men tänkvärt, tänkvärt.

Inga kommentarer: