söndag, november 06, 2011

Karln har en poäng

Debatten om programledaren Ana Gina och hennes blogginlägg går i gamla tröttsamma hjulspår. För ett år sedan gällde diskussionen utställningen Mus, Maus, Mouse som turnerade runt på landets bibliotek. Även i det fallet handlade det om att en stötande parallell mellan dagens Israel och gårdagens nazi-Tyskland drogs. Jag skrev då följande i ett blogginlägg:

För några veckor sedan när diskussionen om utställningen Mus, Mouse, Maus på Stockholms stadsbibliotek rasade åberopades ofta den arbetsdefinition av antisemitism som tagits fram i EU. Såväl vissa som var kritiska mot utställningen som andra som var kritiska mot kritiken behandlade denna arbetsdefinition, eller rättare sagt dessa riktlinjer, vilket är vad det handlar om, som om den i punktform slog fast exakt hur ett antisemitiskt yttrande ser ut; som om det handlade om budord ristade i sten. Som om ingen vidare tolkning behövdes vad gäller kontext för att kunna fastslå vad som är och inte är antisemitism och inga gråzoner funnes. Så raljerades det exempelvis i P3:s Brunchrapporten över saken och programledaren gjorde sig lustig över hur EU-definitionen skulle göra honom till antisemit eftersom han skämtsamt brukar kalla sin judiske kompis för "Jesusmördare".

Exakt samma sak har hänt i fallet Ana Gina och hennes "Israel tar efter Hitler"-bloggande. Ja det är till och med så att Henrik Torehammar i Brunchrapporten kört sitt raljerande över EU-definitionen igen (torsdagen 3/11 i sändningsarkivet).
I det läget är jag tacksam över att Fredrik Meiton steppar in på Brännpunkten och förklarar att "EUMC:s definition gör gällande att jämförelser mellan Israel och nazismen kan vara utslag för antisemitism, inte att de är det per definition" - slutsatsen om huruvida de är det eller inte "är inte automatisk, utan kontextuell". De som resonerar som om det hela handlade om en grupp ordalydelser som mekaniskt kvalificerar som antisemitism öppnar för just den typ av oförstående förlöjliganden Torehammar på Brunchrapporten ägnar sig åt.
Torehammar borde dock naturligtvis ha läst på lite innan han kastade narrmössan över EUMC - han borde kanske själv följa det råd han gav Gina Dirawi; rådet att ägna sig lite åt studier och eftertanke. Ett gott råd.
Och han gjorde faktiskt, tyckte jag, rätt i att lyfta fram Dirawis ålder. Jag tycker, precis som Meiton, att det finns "ett skriande behov av en dialog, där man vinnlägger sig om att diskutera och förklara istället för att mästra och fördöma från höga hästar" - i synnerhet som den vi pekar fingar åt tydligen var en tonåring då hon gjorde sig skyldig till de värsta snurrigheterna. Jag misstänker att den typ av uppfattningar hon torgfört snurrar runt i vissa miljöer som tankevirus, vilka fäster där okunnigheten är stor. Jag skulle vilja lägga till "upplysning" till Meitons "dialog". Och jag tycker nog i och för sig inte han övertygar då han gör okunnighet till ett exkluderande alternativ till antisemitism, och lägger problemet bekvämt till rätta där. Att en människa bär på antisemitiskt anstrukna tankemönster av okunnighet, snarare än av illvilja, gör inte dessa tankemönster i sig mindre antisemitiska. (Och jag vill också påpeka att Meitons tolkning av Ana Gina är helt beroende av hans egen välvilja, snarare än att bygga på någon substantiell "bevisföring".) Tanken om att det hela "bara" handlar om okunnighet tar inte i beaktande hur hela det föreställningskomplex Ana Gina Dirawi på sitt sätt ger uttryck för har uppstått - var det kommer ifrån.
Jag undrar för övrigt också över hans bruk av ordet "Israelvänner". Ett ord som får en märkligt suspekt laddning. Torehammar å sin sida körde vänster/höger-linjen. Det är "högern" som reagerar på Ana Gina. I viss mån har han väl rätt och det gör inte saken mindre sorglig. För vare sig antisemitismen eller motståndet går att entydigt fästas på någon plats längs den linjen. Egentligen.
De som bedriver seriös antirasistisk upplysning, såsom SKMA och Expo, är idag mycket välbehövliga. Men ibland undrar man ju. Om det överhuvudtaget finns någon mottaglighet för denna upplysning. Och om det inte gör det - varför?

17 kommentarer:

Tomm sa...

Att hon var tonåring när hon fällde sina uttalanden (vilket hon väl inte var?) är inte relevant. Inte heller att hon är obegåvad, omogen etc. Inte heller att hon tillät kommentarer typ: "Israeler och judar är inte människor. De har inget blod."
Det som är relevant är att SVT inte har några problem med att ge sådana åsikter ett utrymme och därmed legitimerar dem.

Charlotte W sa...

Naturligtvis är hennes ålder och mogenhetsnivå relevant rent mänskligt sett. Jag har sett olika bud om hur gammal hon var när sakerna i fråga skrevs: 18, 19 eller 20. Är hon 20 idag, vilket Torehammar sade, bör hon väl ha varit 18 när Hitler-inlägget skrevs. Nå, det går att kolla upp den saken förstås. Nu är timmen sen.
Jag vet att man som bloggägare är juridiskt ansvarig för sina kommentarer. Jag vet dock också, eftersom jag bloggar själv, hur absurt det känns när läsare inte vill göra skillnad mellan vad jag skriver och vad en kommentator skriver.
Jag tycker det är skakigt att säga att SVT "ger sådana åsikter ett utrymme och därmed legitimerar dem". Det är väl inte inom SVT:s hägn hon hävdat dessa saker? Dessutom har hon fått kritik från SVT:s håll.
Hursomhelst tycker jag nog det torde framgå av det jag skrivit att jag tycker man ska ta den typ av åsikter G D gett uttryck för på stort allvar. Men inte i form av stenkastning och ett löjligt bråk om huruvida hon ska kunna vara schlagervärdinna eller inte. Utan i form av att man pratar om själva innehållet i det hon sagt/skrivit.

Anders sa...

Många som reagerat förstår nog inte hur vanliga den typen av kommentarer är. Det finns åtskilliga där ute som tycker att det är en strålande ide att jämföra Israel med Nazityskland och som på fullt allvar ser Israels krigande som en holocaust på palestinier. Det är klokare av oss som kanske vet bättre att dela med oss av våra kunskaper, snarare än att hugga på missledda tonåringar.

Charlotte W sa...

Precis Anders.

Anonym sa...

Bra skrivet. Hon behöver mer utbildning och erfarenhet, precis som andra ungdomar med liknande åsikter. En annan sak deprimerande sak; en hel del av de som fördömt henne verkar inte ha någon - eh- särskilt politiskt korrekt syn på araber och palestinier heller, om man säger så.
E S

Charlotte W sa...

E S (Eleni?): ja, det är en diskussion med många trista sidor.

A-K Roth sa...

Tankar, mer eller mindre sammanhängande:

Den största saken är väl att SVT går emot sina egna anställningsregler, om man får tro somliga skribenter.

Ana Gina ska ha sagt att hon kontaktades eftersom någon på SVT gillade hennes blogg; i så fall finns band mellan bloggens uttalanden och SVT. Detta visar iofs inte på att det man gillade var just det antisemitiska, men det visar att SVT inte läste ordentligt eller bortsåg från vad som skrevs.

Ska allmänna medel användas på detta sätt, att anställa personer som sprider folkhat? Skulle inte anställandet av en SVT-värd som visat förakt mot araber, muslimer, invandrare, romer, resande... på sin blogg inte vara lika fel? Vem tror att en sådan ens skulle ha kommit på tal som schlagervärd av SVT?

Gut feeling: Inte bra om småtjejer (eller vem som helst)går in på en cool musikvärds blogg bara för att få läsa hemskheter om sitt eget folk! Oacceptabelt! Inte för mina skattepengar!

Antisemitiska yttringar ska ha funnits på bloggen så sent som i Augusti i år. Det har tagits bort men folk minns.

Ana Gina är missledd. Hon kan komma över det här. Hon borde få delta i allvarliga samtal om hur man som offentlig person visar respekt för andra folk och länder. Inte lätt i det politiska antiisraeliska klimatet i Sverige.

Det finns en märklig israelförtaktande ton i media i Sverige som är störande och märklig. Den finns i rubriker, står liksom ut, drar uppmärksamheten till sig i sin fanatism. Det kan gälla rubriker, undanhållanden, propagandaord...
Det finns i SR, SVT, TT. Undra på om ungdomar blir indoktrinerade!

Charlotte W sa...

A-K: du har många bra poänger, samtidigt smälter du helt samman anti-israelisk och anti-semitisk i det du skriver. Även om dessa två saker alltför ofta smälter samman är de dock inte ett och samma i sig. Jag tycker det finns nog med begreppsförvirring redan, och det är ett av de många problem som ständigt poppar upp i den här typen av "fall" och diskussioner.

A-K Roth sa...

Hm, det var inte meningen att smälta samman antiisraeliska attityder med antisemitism även om jag tror att det alltför ofta redan är ihopsmält hos somliga. Jag anser nämligen inte att det ena automatiskt gör det andra. Och jag tycker inte kritik av Israel per definition är uttryck för antisemitism även om det i min syn kan vara det. Så de gånger man ser detta borde man tala om det?

Så kan man tala om vad som är "oacceptabelt" för SR och SVT att saluföra, direkt eller indirekt? Hit borde falla bortom gränsen oanständiga och föraktfulla skriverier om somliga länder och folk.

Ana Gina är ett offer för nånting i omgivningen eller samhället, om hon kan skriva så och tillåta folkhatiska kommentarer stå emotsagda. Jag tror hon mognar och kommer på rätt väg.

Charlotte W sa...

Ja, naturligtvis måste det påtalas när israelkritik är antisemitisk.
Och jag håller med om det du skrev i din förra kommentar, att Ana Gina "borde få delta i allvarliga samtal om hur man som offentlig person visar respekt för andra folk och länder". Det finns en brist på sådana djupgående, allvarliga samtal.

Anna sa...

Håller helt med. Utmärkta resonemang. Fast han heter Meiton, inte Meitner. Jag tycker ändå att man ska göra ett ärligt försök att samtala med någon och korrigera eventuella uppfattningar (Dirawis) innan man lynchar personen offentligt. SR-chefen är en annan sak, de borde vara mycket mer lyhörda och kunniga och ha reagerat för länge sedan, när hon anställdes.

Charlotte W sa...

Tack för påpelandet Anna! Har ändrat.

Charlotte W sa...

eh...påpeKandet...(har druckit vin...)

Johan sa...

Som om Dirawis ålder skulle vara en ursäkt för hennes antisemitiska utsagor.
I så fall måste man också förklara hur hon röster i svenska val med hennes ålder.
Den kontexkt som EUMC kräver ges av hennes fostran som muslim.
I den kulturen tillhör antisemitism mittfåran.

/Johan

Charlotte W sa...

...och där kom den islamofobiska reaktionen.
Johan: du och jag och alla andra vet att det inte finns någon absolut gräns där omognad går över i mognad. Och att bara för att en artonåring får rösta så innebär inte det att man kan förvänta sig samma mognadsnivå av henne som av en, säg, 36-åring.
Därför har vi också t ex en 20-årsgräns på systemet, trots att vi har en 18-årsgräns för val.
...och f ö: svenska undersökningar visar att det är en minoritet av muslimska ungdomar som hyser antisemitiska uppfattningar.

Johan sa...

"...och där kom den islamofobiska reaktionen."
Nej, men där kom den politiskt korrekta ryggmärgsreflex som ger muslimer frikort för allt trots att muslimska ungdomsförbundet bjudit in kända antisemitiska föreläsare, trots att unga muslimer, enligt judarna själva är de som leder de antisemitiska yttringarna i Malmö och trots att antisemitism öppet tillåts i Stockholms stora moské med försäljning av ljudband som uppmanar till mord på judar.

Vad gäller Gina Dirawi är saken så enkel att om hennes röst tas på allvar i ett allmänt val så skall hennes antisemitiska uttalanden också tas på allvar.

/Johan

Charlotte W sa...

"där kom den politiskt korrekta ryggmärgsreflex som ger muslimer frikort för allt trots att muslimska ungdomsförbundet bjudit in kända antisemitiska föreläsare"
Du vet inte vad du talar om.
Jo, jag har reagerat när "muslimska ungdomsförbundet" bjudit in antisemitiska föreläsare. Men till skillnad från dig talar jag inte om muslimer som en enhetlig klump. Lika lite som jag ser att det förbund det handlar om skulle vara representativt för unga muslimer generellt.