måndag, juni 04, 2012

Skamstaden

Jag lyckades missa den debatt om antisemitism i Malmö som hölls på Moriskan förra veckan, såsom jag brukar missa så mycket man inte borde missa. Jag hade verkligen velat gå, men efter att ha läst Rakel Chukris artikel om debatten såg jag inte precis fram emot att höra de inspelade delarna i radioprogrammet Konflikt.
Nu har jag förmått mig lyssna och kan bara säga att jag skäms över att bo i en stad där den politiske ledaren, Ilmar Reepalu, efter att gång på gång uttryckt sig antisemitiskt, inte bara framhärdar i sitt självmedlidsamma dravel om hur han i själva verket är en missförstådd antirasist utan också lyckas riva ner kraftfulla applådåskor med det. Över att medvetandenivån här i Malmö är så låg. Över att man aldrig kan tala om antisemitism utan att fenomenet ifrågasätts. Över de ständigt frammanade bilderna av döda barn i Gaza, som alltid vägs mot och befinns tyngre än judars rätt till trygghet och frihet från trakasserier oavsett om de nu känner en samhörighet med Israel som land eller inte -- i en debatt som ska handla om antisemitism i Malmö. Över att Mellanösternkonflikten inte bara ständigt blir allt överskuggande och Israel på något försåtligt sätt blir den fiende alla (utom den lilla klick vars röster skulle vara centrala men i grund och botten inte anses vara värda att höras) i alla fall när kvällen är slut kan sluta sig samman i avsky mot, som sinnebilden för dagens ondska. Utan också över att denna konflikt (vilket förvärrar saken ytterligare) får framställas på ett felaktigt sätt (en man påstår oemotsagd att det aldrig förekommit några massakrer på judar från arabiskt håll). Och jag skäms över min egen passivitet, jag känner att jag borde vara aktiv i att jobba för att motverka den nyväxande antisemitismen på ett sätt jag nu inte är.
Det finns förstås en del positivt att lyfta fram, inte minst snubbarna i "Unga muslimer mot antisemitism". Men. Inte ens den gladaste optimist lär kunna påstå att vi kommit långt sedan den nya antisemitismen i Malmö började uppmärksammas. Rundgången rullar i stort sett vidare. Den som bland annat också yttrar sig i att Dror Feiler anmäler sig att delta i debatten som den "gode juden" som alltid är beredd att förneka förekomsten av antisemitism i Sverige och i stället misstänkliggöra de judar som har mage att beklaga sig. Det är bland annat debattörer som han som möjliggör att medvetandet om förekomsten av antisemitism i dag, och förmågan att skilja mellan denna och "Mellanösternfrågan", ligger på så låg nivå.

38 kommentarer:

Winni Fejne sa...

Hej Charlotte, ja detta är anmärkningsvärt, minst sagt, och det verkar inte som om kommunalrådet fattat regeringens och riksdagens budskap om hur underbart det är att bo i Sverige (Nationaldagstema)

Lars sa...

Så vad är lösningen, är det att göra som Peter Mangs och skjuta ner alla som kan ha en misstänkt antisemitisk åsikt?

Charlotte W sa...

Lars: eh, lite svårt att bemöta :) Om jag förstår dig rätt så uppfattar du det som att om man tycker att antisemitism och trakasserier mot judar är något som inte är bra, då är man någon som vill skjuta ner folk? Öh...nej... det blir inte klarare. Sorry, you lost me.

Ässet sa...

Fast nu är det ju så som Reepalu påstår att det bedrivs en kampanj mot honom. Den judiska organisationen Wiesenthalcentret (vilken i Malmö bjöd in sionisten Ekeroth för att hetsa mot muslimer) sprider lögner om vad Reepalu har sagt. Reepalu har helt rätt när vissa medvetet försöker misstänkliggöra honom.

A-K Roth sa...

Säger Lars att Peter Mangs skjuter ner alla som kan ha en misstänkt antisemitisk åsikt? Antisemiten Peter Mangs skulle ha det agendat eller fattas ett komma eller något annat?

Lars, lösningen är naturligtvius upplysning och utbildning, initiativ som motverkar yttringar av folkhat som finns i samhället. Det kommer alltid att finnas rasister. Men ska man inom kommunala eller andra styren ignorera folkhat?

Charlotte W sa...

Sorry. Jag har blivit dålig på att svara på kommentarer. A-K: nä, jag tror inte Lars menade så, utan att han på något sätt tycker det är så jätteelakt att påtala antisemitism att det är liktydigt med att skjuta ihjäl folk.
Ässet: Nej, ingen har spridit några lögner om vad Reepalu har sagt. Men vissa vill gärna se judiska konspirationer lite här och var. Försök tänka ut vad det handlar om.

Anonym sa...

Hej...
Har lite problem med din åsikt om Dror Feiler "som den gode juden", men det har jag påpekat förut....
Jag kan hålla med om att man ska skilja Israels ockupationspolitik med antisemitism i Sverige, men att det görs är knappast Dror Feilers fel. Feiler ser moraliska problem med Israels ockupation, alltså kritiserar han den. Det har han rätt i, precis som de judar som försvarar Israel har demokratiskt rätt att göra så. Att kalla honom "Den gode juden" känns lite respektslös, även om du personligen inte gillar Feiler. " Israel som sinnebilden för dagens ondska" ...Ja, det är faktiskt så att många ser Israels agerande som ett moraliskt problem. Jag inser att du och många med dig kanske inte gör de, men det hindrar inte att många av oss gör det,samtidigt som vi inser att antisemitismen är ett problem. Bästa sättet att inte sammanblanda dessa saker är kanske att inte nämna konflikten alls när man diskuterar rasism i Malmö?
Du säger också att konflikten framställs på fel sätt. Det är sant, men det gäller åt båda hållen. Jag tycker det är fel att framställa Sverige som ett övervägande "pro palestinskt" land. Visst finns det många pro palestinier, men det finns också en stor pro israelisk opinion också. Det är ingen slump att Sverige sa nej till ett bildande av en palestinsk stat.

Trevlig midsommar,
E S
ps, nu är ju inte en blogg en jukebox där man kan trycka fram önskningar, men en bloggpost om hur du ser på mediebevakningen mot Mangs skulle vara uppskattat....

Charlotte W sa...

Hej Eleni, glad midsommar.
Jo, jag vet att du har problem med det. Jag i min tur har problem med att han ständigt och jämnt är ute efter att förminska och förneka antisemitism. Det framgår verkligen av hans kommentar på Facebook att det var detta han ville, och att han var ute efter att koppla samman de trakasserier enskilda judar upplever i Malmö med Israels agerande. Och i den miljö som råder på t.ex. Moriskan i Malmö skulle han förmodligen välkomnas av en majoritet. Ja, jag upplever faktiskt att han uppträder som en slags "goda juden" som inte bråkar och kräver något utan bekräftar det "vänsterlägret", om vi kan kalla det det, vill höra och frikänner den och, tja, även alla andra från antisemitiska hållningar. Det må vara respektlöst mot honom att använda den formuleringen men jag har helt enkelt svårt att respektera honom.
Det här stycket blir jag faktiskt ganska arg för Eleni: "" Israel som sinnebilden för dagens ondska" ...Ja, det är faktiskt så att många ser Israels agerande som ett moraliskt problem. Jag inser att du och många med dig kanske inte gör de, men det hindrar inte att många av oss gör det,samtidigt som vi inser att antisemitismen är ett problem." Du har ingen aning om vad jag anser om Israels agerande men desto större fördomsbild här. Jag ser många moraliska problem i den israeliska hållningen till fredsprocessen och det folk man säger sig vilja ha som grannstat. Här klumpar du ihop mig med en s.k. "pro-israelisk" opinion baserat på.... vad? Det är oerhört stor skillnad på att demonisera Israel och att vara kritisk. När jag skriver att "Israel är sinnebilden för dagens ondska" för många så handlar det om något annat än att se moraliska problem i israelisk politik. Det är baserat på en del av vad som sades i det samtal jag skriver om, och på den erfarenhet som du väl också rimligen måste ha, att oerhört mycket krut läggs på att "kritisera Israel" (jag tycker det hade varit bra om fler lagt sig på den nivån att de diskuterat moral i stället för att skrika, bojkotta och dra apartheid- och nazismkort) medan andra länders övergrepp sker mer eller mindre under tystnad.
I den mån konflikten diskuteras skulle jag faktiskt vilja påstå att "vi" i Sverige uttrycker en övervägande "pro-palestinsk" hållning. Det är sant att regeringen inte ville godkänna Palestina (och det ser jag som ett problem) men samtidigt har vi en utrikesminister som inte tycker det är mödan värt att gå ut och säga något i frågan och som överhuvudtaget uppträder som all indignations antites -- där finns det väl inget patos för någons rättigheter någonstans överhuvudtaget. I fråga om utrikespolitik tror jag regeringen går mer hand i hand med de många som inte bryr sig än med de som har en åsikt och är insatta i Mellanösternfrågan. Det är vad jag tror, och jag kan väl inte annat än tro här. Man utgår kanske från den miljö man är i själv och jag måste säga att jag inte känner mer än möjligen 2-3 personer som inte är övervägande kritiska mot Israels agerande i konflikten.

Ässet sa...

Wiberg har tydligen inte satt sig in i kampanjen mot Reepalu. Går man in på den judiska organisationen Wiesenthalcentrets hemsida www.wiesenthal.com kan man se att dom sprider lögner om Reepalu. Bl a skriver dom att han flera gånger sagt att Malmös judar är lojala enbart mot Israel....Rena lögner alltså..

Kafer sa...

I Göran Rosenbergs nyaste bok står det om hans far, då han som invandrare i Sverige tog ett jobb under hans värdighet som jude. Pga detta skit jobb blev han tydligen olycklig,sjuk å dog.
Detta säger ju allt om denna överpriviligierade grupp...

Charlotte W sa...

"Ässet": Det är inte Wiesenthalcentrets eventuella uttalanden om Reepalu som diskuteras här, utan uttalanden han gjort (upprepade gånger) i svenska och danska media.

Kafer: Vad är det du vill ha sagt? Jag har inte läst Rosenbergs bok men i recensioner har jag läst att vad som tog knäcken på hans far var att han aldrig fick upprättelse från tyskt håll, efter att ha suttit i Auschwitz. (Men det kanske också var en lyxtillvaro enligt dig?)

Ässet sa...

Nja, såg en intervju med Rosenberg där han beskrev det som att hans far studerade men inte fick jobb efter kvalifikationerna, vilket ledde till depression och suicid. Det går givetvis inte att dra några slutsatser för en hel folkgrupp av hur en person agerar. Vad gäller upprättelse så var det tydligen så att en läkarundersökning inte visade på några skador = ingen ersättning, sålunda ett normalt förfarande....Som sagt, det bedrivs en kampanj mot Reepalu, vilket står klart om man studerar problematiken. Reepalu har helt rätt i detta.

Charlotte W sa...

"Ässet": finns det nåt orsakssammanhang mellan Rosenbergs bok och Reepalu enligt dig? :) Man kan nästan tro det när man läser din kommentar. Vad gäller Rosenbergs bok tänker jag inte diskutera den mera eftersom jag inte läst. Konstaterar bara att man kan välja att betrakta det på ett illvilligt eller ett medmänskligt sätt om det nu är så att någon blir deprimerad av att inte kunna arbeta med det hen vill och kan. Vad gäller skadestånden så nej, det är inte "normalt" att basera skadestånd efter vistelse i ett förintelseläger på en medicinsk undersökning. "Inga skador"? Tja, mannen tog sedermera livet av sig.

Ässet sa...

Illvilligt? Det är inte allt för ovanligt att en del blir deprimerade och suiciderar när livet inte blir vad dom tänkt sig, oberoende av folkslag eller om dom suttit i Auschwitz. Uppenbarligen visade läkarundersökningen inga symtom = ingen ersättning. Hur skulle det annars gå till? Ett normalt förfarande vid skadeståndsanspråk..

Ässet sa...

Uppenbarligen satt fadern inte i ett förintelseläger, utan i en annan typ av läger eftersom han överlevde. Han var uppenbarligen i stånd att studera, bilda familj och arbeta efteråt. Tyder inte på psykiatrisk problematik. Att han sedermera blev deprimerad och suiciderade hade andra orsaker.

Charlotte W sa...

"Ässet": Du vet ingenting om Auschwitz eller särskilt mycket annat heller va?

A-K Roth sa...

F'låt att jag lägger mig i, Charlotte:

Ässet, tala inte om det du inte är insatt i. Läs Cordeila Edwardssons senaste, "Till den svenska okunnighetens lov", som handlar om romers utsatthet idag i Sverige, och de sista styckena om en gammal överlevare från Auschwitz och Theresienstadt.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/till-den-svenska-okunnighetens-lov_7307173.svd

Ässet, du framstår som praktexempel på den svenska okunnigheten. Vad vet du om undersökande läkares kompetens? Hur vet du hur Rosenbergs far överlevde? Men spekulera kan du. En välvillig eller neutral håller inte på som du gör. Återstår...

Jag översatte, enbart för privat bruk, Ingrid Lomfors' bok "Breven från Herta" så att Hertas barnbarn som bor i USA, som jag av en slump blev bekanta med, skulle kunna läsa dem. (de hade svensk anknytning i form av toscatårta, minsann)

Kafers inlägg är bara så otrevligt. Herta i boken gjorde praktiskt taget slavarbete innan hon deporterades till Theresienstadt, denna "överpriviligierade" änka med två små barn,vilka tack och lov fick skyddstransport till Sverige och fosterhem i Dalsland. Från Theresienstadt fraktades Herta till Auschwitz och direkt avlivning oktober 1943.

Vem är Kafer och liknande typer som skriver så befängt?

Charlotte W sa...

A-K: jag är bara tacksam att du orkar ta fajten. Själv blir jag så trött.
Förmodligen går det inte att nå fram till någon som har så obehagliga förutfattade meningar som "Ässet". Men rent principiellt ska man naturligtvis egentligen alltid bemöta även de här typerna.

Ässet sa...

Jag har lika lite erfarenhet av Auschwitz eller insikt i den undersökande läkarens kompetens som Wiberg eller Roth men ser ingen anledning att betvivla läkarens kompetens. A-K Roth, att jag vet att Rosenbergs far överlevde på att hans son berättat det i en intervju. Beklagar, men jag tror att hans son vet mera om detta än du. Verkar mera som du spekulerar om sådant du inte har en aning om.

Charlotte W sa...

Ässet: Du har nog inte riktigt förstått A-K:s kommentar.
Rekommenderar dig hursom att läsa överlevarlitteratur, Kertesz, Klüger m.fl, och gärna något om hur ersättningsfrågan hanterats i (Väst)Tyskland över tid.

A-K Roth sa...

Too lazy to read?

http://drybonesblog.blogspot.com/2012/07/too-lazy-to-read.html

Ässet sa...

Grundar mitt inlägg på vad sonen berättat. Ser ingen anledning att andra personer skulle ha större insikt i detta än vad sonen har. Kertesz och Krüger har ju inte suiciderat, trots lägervistelse. Sålunda kan detta bero på annan problematik än lägervistelse. Ersättningsfrågan har antagligen hanterats generösare än andra krigsoffer och personer som suttit i koncentrationsläger under och efter kriget. Du borde nog själv läsa på lite grann. T ex, hur stor ersätting har dom balter, polacker, tyskar ungrare m fl som suttit i ryska, engelska och amerikanska läger fått?

Charlotte W sa...

Men Ässet, du vet ju inte ens vad ett förintelseläger är. Och jag tvivlar på att Göran Rosenberg skulle mena att hans far inte lidit någon skada av en vistelse i ett sådant.
Att du drar upp andra typer av fångar under kriget är väl i det gamla vanliga syftet att antyda att judar i själva verket skulle vara "priviligierade". Något så vidrigt, efter det att de fråntagits allt, alla sina rättigheter, sina materiella tillgångar, och till slut också rätten att leva. Det gäller inte för de grupper du räknar upp.
T.o.m. i DDR insåg man vikten av att betala ut särskild pension till de som suttit i sådana läger som Rosenbergs far. Utan att kräva särskilda läkarundersökningar. Att man där dock ansåg politiska fångar vara mer värda är dock också känt (apropå de där ständigt priviligierade judarna....)

Ässet sa...

Gäääsp...Uppenbarligen vet du inte heller vad ett förintelseläger är. Som jag ser det är ett förintelseläger något man inte överlever fysiskt. Vad gäller dom andra läger jag nämnde kanske du skulle hämta lite information innan du uttalar dig om tillståndet i dessa läger..Dina uttalanden säger en hel del om dig..

Ässet sa...

Charlotte Wiberg lever uppenbarligen i den villfarelsen att inga som suttit i Amerikanska, engelska eller ryska läger berövats sina tillgångar och även sitt liv. Detta visar ju bara att hon är en fullständig idiot som inte har ens försökt sätta sig in i vad som hänt..

Charlotte W sa...

"Som jag ser det är ett förintelseläger något man inte överlever fysiskt." Alltså skrattet fastnar i halsen. Men det är ju, eh, intressant att du, Ässet, anser att historikerskrået har fel i att kalla tyska FÖRINTELSEläger (dvs läger med syfte att systematiskt massdöda) för just FÖRINTELSEläger eftersom det tack och lov funnits överlevare som kunnat berätta om dem.
Sen är det det där med läsförståelsen igen... "berövats sina tillgångar och även sina liv". Jag beskrev kort den systematiska förföljsen judar i tredje riket genomled. Nej, den är inte jämförbar med de krigsfångars du räknar upp. Men det hade ju inte spelat någon roll om jag så hade varit en professor i historia med särskilda kunskaper om det här, eller hur? "Ässet" vet ju bäst! Tror han. (Jag tror du är en "han". Något annat skulle förvåna mig.)

Ässet sa...

Självklart en han. Ska man generalisera baserar män (finns undantag)sig på fakta, inte fantasier..Nu finns det uppenbarligen rätt gott om överlevare från vad Wibeg anser vara förintelseläger och tur är det i o f s, även om betydelsen av ordet inte riktigt går ihop med detta. Hursomhelst, kan inte påminna mig att dom som suttit i ryska, amerikanska och brittiska läger ens prövats för någon form av ersättning. Dessutom kommer det möjligen som en överraskning men fakta är att bl a polacker massavrättats i ryska läger.

A-K Roth sa...

Ässet tror att för att det finns överlevande, pga att somliga mot alla odds lyckades fly, för att deras liv sparades ett tag av olika anledningar, eller för att de allierade stoppade utrotningen innan alla mördades, så ska det inte kallas förintelseläger.

Får du primitiva jollies av att förringa det oerhörda i massutrotning av "privigierade" judar, ärade Ässet? :)

Charlotte W sa...

Gah. Frågan är ju, Ässet, varför du ställer grupper mot varandra i syfte att, som A-K säger, förringa förintelsen.

Ässet sa...

Ställer inga grupper mot varandra, konstaterar bara att vissa grupper ej fått någon möjlighet att ens prövas för skadestånd. Och det handlar inte om krigsfångar utanom civila. Rätt eller fel? Det får Wiberg grunna på vad hon anser. Själv anser jag att rätt till skadestånd ska ske oberoende av etnicitet/religion men smaken är som bekant som baken..

Charlotte W sa...

Du ställer grupper mot varandra genom att överhuvudtaget insinuera att bara för att man tycker att den som suttit i Auschwitz och blivit förföljd pga "ras" inte borde fått sitt skadeståndskrav ifrågasatt, så innebär det att man tycker att andra INTE skulle ha rätt till ersättning för och erkännande av lidande. Det är det gamla vanliga "judar ska alltid ha mer än andra och sättas i särställning"-tänkandet. Däremot kan man knappast tala om exempelvis civila interner i brittiska läger ens på samma dag som judar eller romer (som är de vars lidande i minst grad uppmärksammats skulle jag tro) i Auschwitz. Det betyder inte att de förstnämnda inte lidit. Men att det handlar om något skilda fenomen. Om du anser något annat så var gärna specifik, hänvisa till relevant litteratur etc. Exakt vad är det du överhuvudtaget talar om? Har britter och amerikaner under andra världskriget fört en utrotningspolitik mot vissa grupper? Nej, det har de inte och det vet du också.

Ässet sa...

Nja, nu var det ju Wiberg som ville att man skulle studera hur man hanterat ersättningsfrågan till dom som överlevt vistelsen i nazityska koncentrationsläger. Konstaterar bara att deras rätt till ersättning prövats av myndigheter, däremot har såvitt jag vet inga av dom som suttit i amerikanska, engelska eller ryska läger prövats för ersättning. Dom som suttit i nazityska läger och haft ersättningskrav har alltså hanterats bättre efteråt än andra, t ex dom som suttit i åratal i ryska läger. Konstaterar bara att dom som suttit i vissa läger haft möjlighet till ersättning, vilket förstås är bra men ser gärna att den möjligheten hade utökats till dom som suttit i ovan nämnda läger även om Wiberg anser annorlunda.

Charlotte W sa...

Wiberg är inte emot att andra grupper skulle kunna få ersättning. (Och det är inte heller bara judar som fått det, vad gäller tyska fångar/tvångsarbetare. Övriga har jag ingen koll på.) Wiberg tycker däremot att "Ässet" är full av smörja.

A-K Roth sa...

FYI: Döttrarna till Hertha (från Ingrid Lomfors bok Breven från Herta) fick c:a 1800 dollar i skadestånd. Mamman mördades i Auschwitz, efter slavarbete i Hamburg, transport till och internering under vidriga former i Therezienstadt och slutligen transport för direkt utrotning i Auschwitz. Detta talade Inge, en av döttrarna själv om för mig. Gav ett bittert leende om värdet av mammans liv.

Hans Odeberg sa...

Jo, Malmö har nog sina problem. Nu senast har socialdemokraten Adrian Kaba kommit ut ur garderoben som antisemit. Idag gjorde han en pudel, där han snällt nog undantog alla judar som inte är sionister ifrån att vara med i den judisk-europeiska sammansvärjningen.

Jag börjar luta åt att vi som har hjärtat till höger bör starta en systerorganisation till Expo, som fokuserar på rasismen inom vänstern. Träck är träck, om än svept i röda fanor.

Charlotte W sa...

Ja, jag har sett det där med Kaba. Det hade varit skönt med en starkare reaktion mot honom från s-håll men att förvänta sig något sådant är väl naivt.
Det behövs dock knappast någon systerorganisation till Expo på det sättet eftersom Expo bevakar rasism både till vänster och till höger.

Ässet sa...

Full av smörja? Känns som en komplimang om det kommer från Wiberg...

Charlotte W sa...

Ta det som du vill, cutie-bun.