tisdag, november 02, 2010

Att läsa är att tolka

... och man kan göra det mer eller mindre väl.
För några veckor sedan när diskussionen om utställningen Mus, Mouse, Maus på Stockholms stadsbibliotek rasade åberopades ofta den arbetsdefinition av antisemitism som tagits fram i EU. Såväl vissa som var kritiska mot utställningen som andra som var kritiska mot kritiken behandlade denna arbetsdefinition, eller rättare sagt dessa riktlinjer, vilket är vad det handlar om, som om den i punktform slog fast exakt hur ett antisemitiskt yttrande ser ut; som om det handlade om budord ristade i sten. Som om ingen vidare tolkning behövdes vad gäller kontext för att kunna fastslå vad som är och inte är antisemitism och inga gråzoner funnes. Så raljerades det exempelvis i P3:s Brunchrapporten över saken och programledaren gjorde sig lustig över hur EU-definitionen skulle göra honom till antisemit eftersom han skämtsamt brukar kalla sin judiske kompis för "Jesusmördare".
Nu är det förstås så att de relevanta avsnitten i texten lyder som följer - och jag stryker under vissa partier för att understryka dem, samt använder mig av den engelska texten eftersom den faktiskt är något tydligare:

Contemporary examples of antisemitism in public life, the media, schools, the workplace, and in the religious sphere could, taking into account the overall context, include, but are not limited to:
 - Calling for, aiding, or justifying the killing or harming of Jews in the name of a radical ideology or an extremist view of religion.
- Making mendacious, dehumanizing, demonizing, or stereotypical allegations about Jews as such or the power of Jews as collective — such as, especially but not exclusively, the myth about a world Jewish conspiracy or of Jews controlling the media, economy, government or other societal institutions.
- Accusing Jews as a people of being responsible for real or imagined wrongdoing committed by a single Jewish person or group, or even for acts committed by non-Jews.
- Denying the fact, scope, mechanisms (e.g. gas chambers) or intentionality of the genocide of the Jewish people at the hands of National Socialist Germany and its supporters and accomplices during World War II (the Holocaust).
- Accusing the Jews as a people, or Israel as a state, of inventing or exaggerating the Holocaust.
- Accusing Jewish citizens of being more loyal to Israel, or to the alleged priorities of Jews worldwide, than to the interests of their own nations.
 
Examples of the ways in which antisemitism manifests itself with regard to the state of Israel taking into account the overall context could include:
- Denying the Jewish people their right to self-determination, e.g., by claiming that the existence of a State of Israel is a racist endeavor.
- Applying double standards by requiring of it a behavior not expected or demanded of any other democratic nation.
- Using the symbols and images associated with classic antisemitism (e.g., claims of Jews killing Jesus or blood libel) to characterize Israel or Israelis.
- Drawing comparisons of contemporary Israeli policy to that of the Nazis.
- Holding Jews collectively responsible for actions of the state of Israel.


(Man kan ladda ner texten härifrån)

Ja, som ni ser - det talas alltså om taking into account the overall context, att ta hänsyn till sammanhanget, och om en lista på exempel som skulle kunna (could) utgöra exempel på antisemitism.
Vad gäller utställningen ifråga har jag inte sett den men jag kan ju se att det finns de som riktat kritik mot inslag i den på ett fullt rimligt sätt: genom att tolka utifrån innehåll och kontext.

Helt annorlunda förhåller det sig med Björn Wimans beslut att efterhandscensurera en Rockystrip som enligt honom skulle "spela på antisemitiska budskap", ja rentav "innehåller ett helt omisskännligt antisemitiskt uttryck". Man kan se serien här. Istället för att vara antisemitisk driver den snillrikt med antisemitiskt syndabockstänkande. Efter kritik ändrar Wiman sin motivering med att ta bort stripen och säger nu att den kan missförstås "utanför kontexten av införstådda DN-läsare som kan sin Rocky". Ja, väldigt mycket kan ju missförstås. I det här fallet tycks det mig dock rätt osannolikt att missförståelsen skulle delas av särskilt många, givet att hela premissen "det är familjen Bonnier som ligger bakom att jag träffar så elaka brudar vilket gör mig mer produktiv i Bonniers media" (detta är alltså det resonemang Rocky för) är absurd och tämligen osannolik förmodligen även för de flesta av de läsare som i övrigt är lagda åt konspirativt tänkande.
Men framför allt tycks det mig märkligt att en kultursideschef inte vill slå ett slag för texttolkning, utan istället förespråkar simplifiering.
Nu blir istället hans eget agerande föremål för egendomliga tolkningar. På Kulturnyheterna undrar man "varför DN plockar bort en seriestrip från DN:s webb som driver med judar" (här har innehållet alltså förändrats) medan man "med självklarhet publicerade profeten Muhammed som rondellhund". Här uppstår en helt ny kontext för stripen - plötsligt befinner den sig i ett sammanhang där det finns en föreställning om att judar är en priviligierad grupp i förhållande till muslimer.
Och där finns det en rejäl grogrund för antisemitismen att växa i.

11 kommentarer:

Frederico sa...

"taking into account the overall context" är tämligen vagt.

Skräpdefinition.

Charlotte W sa...

Det är vagt för att det måste vara vagt.
Och det är en "working definition", alltså en tentativ definition.

Fredrik Stangel sa...

Definitionen är inte egentligen vag, den är inklusiv. Det är en viss skillnad. Eftersom definitionen tydligt ställer upp kriteria för vad som är att betrakta som antisemitism, så måste dessa kriteria vara formulerade för att inkludera alla potentiella former av det man vill inlemma i antisemitismbegreppet. Det är alltså allt annat än en skräpdefinition.

Charlotte W sa...

Ja, eller man kan också kalla den tämligen vid. Vilket inte behöver vara en nackdel och inte heller är det i detta fall.
Jag är dock lite vagt för att vaghet ibland ska uppmuntras och bejakas framför falsk säkerhet.

Fin profilbild förresten Fredrik!

Fredrik Stangel sa...

Jag var ju tvungen att fixa en profilbild som säkerställer att livets ödmjukhet (tm) inställer sig hos mina debattmotståndare... ;)

Charlotte W sa...

Hehe

A-K Roth sa...

Bra inlägg, Charlotte. Vidd, bredd, tolkning, sammanhang är svårt ibland, inte minst kanske när det gäller "... Examples of the ways in which antisemitism manifests itself with regard to the state of Israel taking into account the overall context..."

Somliga envisas med att vilja ha en exakt definition där detta inte går.

Björn Wimans beslut får mig att tänka på när skolor i USA tog bort "Huckleberry Finn" (Mark Twain) från schemat pga oacceptabel rasism. Det var bara det att Twain som var antirasist beskrev saker och ting ur den dagens sammanhang och på detta sätt slog ett slag mot slaveriet. Men boken skulle bort i somliga skolor.

stefan hallgren sa...

Jag misstänkte alltid att Fredrik Stangel var snygg, men inte grön!

Charlotte W sa...

Haha! A man of surprises, verkligen!

A-K: tack, och precis!

anja sa...

bra inlägg, Charlotte

Charlotte W sa...

Tack Anja.