torsdag, juli 08, 2010

Intolerans

Skriver om sånt i Expressen.

Uppdat.: läsvärd i fråga om relationen mellan islamofobi och antisemitism är också Jonathan Lemans artikel
"Rasismen ska bekämpas med konsekvent antirasism" i senaste numret av Expo. (Nr 2 2010)
Uppdat 2: Ett utdrag ur Lemans artikel återges på dennes blogg

SKMA-bloggen kan man läsa om BRÅs senaste hatbrottsrapport.

27 kommentarer:

Fredrik Steen sa...

Antisemitism & Islamafobi?

Ville bara säga att både judar, araber och assyrier är semiter ;P

Tänk på det nästa gång du vill jämföra eller nyansera

stefan hallgren sa...

Islamofobi kan ju ses som befogat utifrån radikalislamismens terror och massmord, inte minst mot andra muslimer. Den skördar väl flest offer i Pakistan och Irak just nu, men har ju tidigare även bla. decimerat befolkningen i Algeriet med ett par hundra tusen.

Kanske är det därför mer korrekt jämföra muslimofobi med antisemitism, alltså att man helt enkelt schablonmässigt definierar alla muslimer, i synnerhet araber kanske (eller alla som ser ut som att de skulle kunna vara araber), som radikalislamister. De blir då alla kollektivt Der Ewige bin Ladin s.a.s.

Tommy sa...

Nu trampade du i det s.k. klaveret Charlotte.
Islamofobi är ju bara en uppfinning från den vänster som du tillhör för att förhindra kritik av den globala intolerans, extremism och terrorism som sedan många år totalt domineras av muslimer.
Islsamofobischablonen är helt enkelt inte trovärdig och du ansluter dig till den Charlotte.
Vet skäms på dig för sådant kontraintelligent.

Charlotte W sa...

Fredrik, Stefan & Tommy:
Antisemitism är det ord som används för att beskriva fientlighet mot judar, punkt. (Fredrik, kolla lexikala definitioner.)
Islamofobi är det ord som används för att beskriva fientlighet mot muslimer, punkt. (Kritik mot radikalislamism är något annat. Försåvitt att den inte spiller över i fientlighet mot muslimer som grupp.)

Charlotte W sa...

Fredrik, se även: http://kamfertext.blogspot.com/2008/07/ordet-antisemitism.html

stefan hallgren sa...

Men Charlotte, när kommunismen fortfarande styrde Ryssland kunde man ibland höra att kritik mot kommunismen var lika med "rysskräck". Och i vissa fall kanske det var det, men det hindrar ju inte att skräcken för och kritiken mot kommunismen var befogad för det.

Nej, man måste kunna kritisera islam och islamism, precis som man kan kritisera kristendomen, bibeln, socialismen, nazismen, kommunismen, liberalismen osv. Men för att göra detta måste man markera en skillnad mellan ideologin och personerna som har råkat hamna i klorna på den ideologin. Det gör tyvärr inte begreppet islamofobi.

Charlotte W sa...

Stefan: skillnaden är att "rysskräck" aldrig varit ett vedertaget begrepp.
Man kan förvisso fastna i semantik - det finns de som (se bara här) fortfarande ägnar sig att att fastna vid en diskussion av ordet "antisemitism" istället för det som ordet betecknar. Mindre fruktbart. När det är företeelsen som sådan det handlar om. Och när Hirsi Ali ger sitt gillande åt minaretförbud - något som drabbar hela religionen islam och dess utövare, inte bara radikalislamister - då handlar det om att elda under en fientlighet mot och diskriminering av gruppen muslimer.

Anonym sa...

Att inte tolerera intoleransen gäller för alla. Att jämföra antisemitismen med islamofobin är ungefär som att jämföra äpplen med bananer. Så många mera olikheter and likheter.
EL

Charlotte W sa...

Det är klart att det finns beröringspunkter. Och en del rätt starka sådana.
Ett tips är att också läsa Jonathan Lemans artikel "Rasismen ska bekämpas med konsekvent antirasism" i senaste numret av Expo.

stefan hallgren sa...

Charlotte, jag hänvisar till Dilsa, som jag anser brukar vara klockren liberal i sina analyser.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.227042-dilsa-demirbag-sten-kritik-ar-inte-islamofobi

"Stora delar av kvinnorörelsen i Iran, Pakistan, Afghanistan, Turkiet och många andra islamdominerade länder skulle klassas som islamofober om det innebär att man inte får missakta religionen... Det är skillnad på att kritisera religion och att stigmatisera muslimer. Religioner och ideologier har inga rättigheter, enligt svensk lag, men det har individer. Fram till 1997 hade ingen hört talas om ”islamofobi”. Det var den brittiska tankesmedjan Runnymede Trust som introducerade begreppet i rapporten ”Islamofobia - a challenge to us all”.

Om det stämmer att begreppet verkligen är så sent myntat vet jag inte om det finns någon anledning att betrakta det som särskilt etablerat.

Men om man nu bestämmer sig för att reservera detta ord för fientlighet mot muslimer, vilket ord ska man använda för att beteckna skräck för och kritik mot islam och islamism?

Charlotte W sa...

Det är i alla fall så pass etablerat att det används inom forskning. Se
http://intolerans.levandehistoria.se/default.php?id=65
&
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamophobia
Kritik mot islam som religion kan ju helt enkelt kallas för "kritik mot islam"? Skräck för islam, alltså hela religionen och dess utövare, faller väl snarare under, just, islamofobi.
Vad gäller Dilsa är det väl möjligt att hon fortfarande är kritisk mot begreppet islamofobi. I sak står dock hon & jag på samma sida i den här debatten. Och det är sakfrågan som är det intressanta. Som jag ser det.

stefan hallgren sa...

Okay, jag får väl bara acceptera att ordet används utan distinktion mellan islam och muslimer, vilket jag i likhet med Dilsa tycker är lite olyckligt, men det går väl inte att ändra på då. För min del skulle jag säkert känna mig islamofob om jag levde i ett land med dagliga terror- och massmordsattacker från radikal-islamister, även om jag själv räknades som muslim.

Men i sak tror jag att du har rätt. Retoriken mot muslimer (snarare än kritiken mot islam och islamism) kan påminna en hel del om trettiotalsretoriken mot judar.

Det kan dock vara historiskt intressant att notera att Tredje Riket inte hade någon fientlig politik mot islam och muslimer, tvärtom tycks man ha sett dem som naturliga allierade mot ryssar och engelsmän (och givetvis judar).

Charlotte W sa...

Ja, själv är jag rätt ointresserad av begreppsdiskussioner & använder det som är hyfsat gängse & invant. Skulle principiellt inte ha något att invända om man ersatte "islamofobi" med "muslimofobi". Eller för den delen om "antisemitism" konsekvent skulle börja ersättas med "judehat". Om man då skulle slippa det tröttsamma pratet om vilka som är "semiter".

Det fanns väl ingen muslimsk minoritet att tala om i Tyskland under 30-talet, så de utgjorde inget "inre hot" i nassarnas ögon. Men egentligen är det inte till 30-talet man ska dra parallellerna som jag ser det - då var antisemitismen väldigt långt gången och betydligt mer extrem än dagens islamofobi (förlåt muslimofobi). I den artikel av Benz som jag hänför mig till är det också det sena artonhundratalet som är referenspunkt.

Anonym sa...

Stefan

"...Tredje Riket inte hade någon fientlig politik mot islam och muslimer, tvärtom tycks man ha sett dem som naturliga allierade mot ryssar och engelsmän (och givetvis judar)."

Krig och gemensamma intressen skapar konstiga "bedfellows".
Hitler och Stalin vid en tidpunkt. Samt Hitler och muftin i Jerusalem.
EL

Anonym sa...

Charlotte, var hittar jag artikeln av Jonathan?
Ang minareter så läste jag i veckan en interview med Tarek Oubrou, moderat imam i den stora moskén i Bordeaux. Han menar att det finns ingen obligation i Koranen. De hor hemma i islamiska länder där de kallar till bon och är helt onodiga i Frankrike där dessutom byggnadskoder gäller i städerna, säger han bl a.
EL

Charlotte W sa...

I tidskriften Expo. Finns ej på nätet vad jag vet.

Vad gäller imamens uttalande tycker jag faktiskt det har mindre betydelse. Tror du att den schweiziska befolkningen tog någon hänsyn till vad som står i koranen då de tog ställning till folkomröstningen?

Tommy sa...

Jag antar att Charlotte accepterar begreppet antinazism.
Eftersom stora delar av den islamska världen, i synnerhet den arabiska, har såväl en historia av samarbete med, och beundran av, Hitlertyskland liksom en nuvarande status av diktatur och förtryck av kvinnor och sexuellt avvikande så är det uppenbart att den s.k. islamofobin är demokratisk och antinazistisk till sin karaktär.

Charlotte W sa...

Tommy: visst, det är förstås jättedemokratiskt och "antinazistiskt" att tex stå för förbud av minareter... get a grip.

Anonym sa...

Tyvärr kan vi i utlandet inte läsa Expo om det inte är tillgängligt på nätet.
Vi kan inte stoppa alla schweitzare i samma säck. Har inte läst att de som rostade emot stodde sig på Koranen. Det brukar vanligen vara muslimer som gor det for att ge sina handlingar alibi, vilket många muslimska kvinnor får känna av.
Den ekonomiska situationen och arbetslosheten okar intoleransen,
rasismen, antisemitismen och xenofobin, inte bara i Europa.
På SKMA läser vi att antisemitiska hatbrott numera befinner sig under "antireligiosa" hatbrott. Låter inte rätt.
EL

Charlotte W sa...

EL: synd, jag tänkte inte på att du befann dig utomlands.
Varför denna hänsyn mot schweizare till skillnad mot muslimer, som du uttalar dig ganska svepande om? Som du vet finns det även t ex kristna som stödjer sig på bibeln i sitt motstånd mot homosexuella eller kvinnliga präster. Min poäng var att den majoritet som röstade för minaretförbud snarare tycks ha styrts av att uppleva islam i sig som något hotfullt, främmande och skrämmande - och nog inte i stor utsträckning tagit hänsyn till ifall minareter nu är nödvändiga för att utöva religionen eller inte. Självklart är ett minaretförbud lika diskriminerande mot muslimer som det skulle vara med ett förbud mot kyrkklockor. Även om det nog går att utöva kristendom även utan kyrkklockor...

Anonym sa...

Jag tar hänsyn till muslimer också eftersom man inte kan boja alla i en grupp over samma kam.
"...den majoritet som röstade för minaretförbud snarare tycks ha styrts av att uppleva islam i sig som något hotfullt, främmande och skrämmande.." Säkerligen. Vad jag kallar for islamofober, dvs rädda for islam. Därfor tycker jag att moderata imamer som vågar ta upp striden mot islamister har en stor betydelse och fortjänar stod.
Menar du att om minareterna inte får slå på sin hi-fi 5 ggr om dan, så ska inte kyrkklockorna få horas heller?:-)
EL

Charlotte W sa...

Du förstår säkert mycket väl att det jag menar är att om kyrkklockorna får höras så bör minaretutropen också få göra det...

"Därfor tycker jag att moderata imamer som vågar ta upp striden mot islamister har en stor betydelse och fortjänar stod." Ja men varför använda dem som ett försvar av minaretförbud? Är en minaret något som sprider islamism? Står den per se för kvinnoförtryck etc?

Anonym sa...

"Är en minaret något som sprider islamism?"
Nej, den sprids snarare inne i moskéerna. Det är därfor som man begär att imamerna ska utbildas inom landet och predika på landets språk.
Det blir ingen folkomrostning i Frankrike om minareter. Men efter valet i Schweitz var nästan hälften av tillfrågade folk emot dem. Här finns ung 20 minareter utav ung 2000 boneställen (moskéer etc) och ingen med muezzin. Varje kommun har sina regler vad det gäller storlek och hojd av alla byggnader. Dessutom är minareter dyra att bygga och man verkar foredra en vacker kupol:-)
EL

Charlotte W sa...

"Nej, den sprids snarare inne i moskéerna."
Hela tiden uttalar du dig på ett väldigt generaliserande sätt. Märker du inte det själv? Ändå menar du att du inte alls skulle generalisera om muslimer.
Frågan om minareterna är/var en symbolfråga. Något som inte alls kommer i närheten av att vara ett samhällsproblem - men som har med islam att göra - görs till en stor avgörande fråga för ett helt land. På liknande sätt är det med burkafrågan. Den berör ett väldigt litet antal kvinnor om vilka man inte precis vet att ett förbud skulle "frigöra" dem. Och förbud förespråkas ivrigast, mest störst nit, av människor som inte precis är några aktiva feminister att tala om. Men som nu plötsligt, i just denna fråga, blir förkämpar för kvinnlig frigörelse...

Har du f ö sett att Jonathan lagt upp ett utdrag av sin Expoartikel på bloggen? http://jonathanleman.blogspot.com/2010/07/selektivt-seende.html

Anonym sa...

Jovisst, det såg jag och läste. (Brukar snegla på din
blogglista:-)En hel del att diskutera där men jag kommenterar inte på Jonathans blogg även om jag tittar in ibland.
Två kommentarer: Om jag fattat rätt så är Schweitz en demokrati som tillåter ett referendum om tillräckligt många skriver på. Man kan gilla eller ogilla systemet, ämnet och resultatet, men det är deras och som i alla demokratier gäller regeln "majority rules".
Och som någon sa är demokrati det bästa tills något bättre blir uppfunnet.
Ang. heltäckande slojor (forbjudet bla i Tunisien) gäller det inte bara att "frigora" kvinnan utan det är också en fråga om säkerhet.
EL

Charlotte W sa...

Hade det handlat om säkerhet hade inte förbudet formulerats som specifikt riktat mot burka/niqab.

Demokrati är som jag ser det betydligt mer än "majority rules". Det handlar också om att garantera fri- och rättigheter åt alla. En majoritet ska inte kunna ta ifrån en minoritet dess rättigheter i en demokrati.

Anonym sa...

Just nu "rasar" man emot Frankrike. Undrar om man kommer att "rasa" lika mycket emot Syrien...:-))
http://muslimvoices.org/syria-bans-niqabs-school/
EL