fredag, maj 23, 2008

Viljan till makt

Att bloggosfären gör det svårare att undertrycka det fria ordet och att det fria ordet kan undertryckas även i demokratiska länder visas av fallet Sakine Madon vs Stockholm City. Dilsa Demirbag-Stens genmäle på chefredaktörens klagan över hennes ställningstagande för Cityskribenten innehåller en hänvisning till Sakines blogg, men det finns ingen direktlänk till den i nätupplagan. Dags att börja med twingly kanske?
Hur en blogg som Isabella Lunds vidgar och berikar det offentliga samtalet är något jag brukar tjata om. Nu gör hon det igen. När Isabella återger europeiska sexarbetares respons på ett utkast till EU-rapport om prostitution och dess hälsokonsekvenser för kvinnor så är det ett skolexempel på hur hon gör det. För inte finns det en chans i helvetet att ett uttalande av representanter för olika organisationer för sexarbetare hade tryckts i något av våra största opinionsbildande tryckmedier. Eller tagits upp i Rapport. Isabellas blogg kan förstås inte konkurrera med DN Debatt eller just Rapport när det gäller genomslag, men den finns där och den är stor nog att inte kunna ignoreras helt.
Maktfullkomlighetsanspråk på olika nivåer diskuteras också av Oscar Swartz, som (med rätta) är orolig för införandet av FRA-lagen, och av Opassande-Emma som har läst en osannolik debattartikel med budskapet att det borde införas förbud mot att fotografera barn. Mer allmänt om politik och maktlusta resonerar Kirira, medan Jimpan mer förhoppningsfullt filosoferar bl a om hur demokratisk politik positivt kan sublimera individens strävan efter makt. Hur synen på kunskap kan användas för att legitimera makt men också ifrågasätta den är ämnet för Björn.
-------------------
Hänsynlös maktfullkomlighet som princip är något som odlas av regimen i Burma. "De är verkligen från vettet", konstaterar Heja världen!-Karin. En annan maktfullkomlig herre är Påven, denne "godhetens representant" på jorden som nu beslutat att "Personer med starka 'homosexuella tendenser' får inte släppas in på Katolska kyrkans prästutbildningar, och inte tillåtas att gå med i kyrkans ordnar". Men Antigayretorik-Tor är lika glad för det: "Det sammanlagda självhatet (som är förutsättningen för att en homosexuell ska välja prästbanan) runt om i världen kommer att minska dramatiskt, liksom antalet katolska präster. Kyrkan kommer att försvagas avsevärt. Dessutom kommer det att leda till fler öppet homosexuella i samhället, eftersom den möjlighet att dölja sin sexualitet som präst- och ordernsväsendet ger, försvinner. Beslutet är i alla avseenden en win-win-situation."
-------------------
Annat plock: en intressant artikel om islamofobi på Unt.se uppmärksammas intressant nog av de båda bloggarna Svensson och Jonathan, som nyligen varit kontrahenter i en diskussion om antisemitism inom vänstern. Idag tipsar Jonathan om en alldeles ovanligt intressant text på temat ""Så fort man kritiserar Israel anklagas man för antisemitism!"".
Och, till slut, så uppmanas vi av diver007 att sträcka ut en hand.

15 kommentarer:

Anders Eriksson sa...

Hirsh-artikeln var intressant och hade en del relevanta poänger. Men mitt allmänna intryck av den drogs ner av den obehagliga guilt by association-retoriken han använde sig av. Genom att konsekvent använda sig av termen "Livingstone-formuleringen" försökte han smeta Dorman Finkelstein och David Duke på Ken. Det är ohederligt.

Jonathan sa...

det är inte guilt by association, tycker jag. Linvingstone framställs inte som något fullblodsrasist. Man måste ju få diskutera hur samma argument används av Livingstone som Duke.

Dessutom är nog inte Finkelstein en person som Linvingstone tar avstånd från. Han är för övrigt rätt rumsren i Sverige också. Nina Lekander har hyllat honom och Ordfront ger ut hans bok förintelseindustrin

Charlotte sa...

Nej, jag tycker inte heller det handlar om guilt by association. Hirsh behandlar ju en viss argumentationslinje, som återkommer lite varstans - varför skulle han inte kunna ge olika exempel på sådana som använt sig av dem? Det betyder inte att alla är "lika goda kålsupare" eller nåt sånt.
Däremot är jag inte säker på att jag tycker bojkottsexemplet är så lyckat. D v s, jag håller med om det idiotiska i att bojkotta israeliska akademiker (herregud, det är ett land där det råder akademisk frihet!), men jag kan inte se att krav på bojkott av israeliska varor alltid automatiskt skulle vara diskriminerande. Många har t ex bojkottat franska viner efter franska kärnvapensprängingar - på samma sätt har det för vissa funnits anledning och kan komma att uppstå anledning att bojkotta israeliska varor när israel agerat på ett oacceptabelt sätt. Förutsatt att man tycker att bojkott av varor är en gångbar politisk metod, alltså - vilket man kan diskutera.

Vidugavia sa...

Jag tycker mest att det är fullkomligt oförsvarbart att koppla ihop Lindbergh och Finkelstein på det sättet. Om det är någon som på ett övertygande sätt beskrivit sionistlobbyns missbruk av förintelsen och antisemitismbegreppet så är det Finkelstein.

Det Hirsh misslyckas med är att verkligen visa att "Livingstone-argumentet" ofta används för att skyla över antisemitism.

Charlotte sa...

Vad oväntat att du skulle resonera på det sättet, vidugavia!
Men jag förstår att en person som glatt använder ordet "sionistlobby" & kör på med det gamla vanliga misstänkliggörandet "judarna använder förintelsen för sin egen vinnings skull", men ändå anser sig höjd över allt vad antisemitiskt tankegods heter, har lite svårt att ta till sig Hirsh.

Charlotte sa...

Anders: Där har vi förresten ett alldeles levande exempel på hur Finkelstein är fullt rumsren för vissa även i ditt eget parti. För signaturen vidugavia är ju vänsterpartist, det har tydligt framkommit av tidigare kommentarer han/hon skrivit här på min blogg.

Vidugavia sa...

Först och främst vill jag att du ska ge fan i att påstå att jag anklagar "judarna" för någonting. Det är typiskt för folk som dig att anklaga motståndare för kollektiviseringar som de själva faktiskt inte gjort. Påminner lite om antisemitismundersökningen som fflh gjorde där man faktiskt inte kunde undvika att kollektivisera judar.

Jag pratar om sionister och om man inte gör skillnad mellan sionister och judar så är man fan dum i huvudet. Det finns gott om judar som inte är sionister, och sionister som inte är judar.

Om du menar att jag inte höjer mig över allt vad antisemitiskt tankegods heter så vill jag gärna att du pekar ut var jag anknyter till något sådant. Att vi alla skulle vara invirade i någon slags antisemitisk diskurs ur vilken det inte går att fly är inte ett argument då det inte går att motbevisa.

Menar du på fullt allvar att det inte finns judar(pluralis, obestämd form) som på ett ohederligt sätt använder förintelsen? För att förtydliga mig så menar jag inte att alla inom sionistlobbyn missbrukar förintelsen, det är dock alltför vanligt.

Existerar det föresten enligt dig inte en sionistlobby? Existerar det inte sammanlänkade grupperingar av människor som aktivt och aggresivt driver en sionistisk agenda internationellt?

Är det en ren slump att Simon Wiesenthal Center drev en kampanj mot Dror Feilers konstverk "Snövit och sanningens vansinne" som på en dryg vecka lyckades få 13,603 personer att skicka protestmail? Var Dror Feilers konstverk antisemitiskt? Nej, däremot problematiserade det våldet i Israel. Något som är en synd i sionisters ögon, oavsett om de är judar eller ej. Därför de 13,603 mailen.

Har du något argument över huvudet taget för varför Finkelstein inte skulle vara fullt rumsren? Vad är det karln gjort som du tycker är så farligt? Har du någonsin läst något av honom?

Charlotte sa...

Stick härfirån Vidugavia.
Du är inte välkommen här i fortsättningen.
Varför skulle jag välkomna debattörer som skriver "du är fan dum i huvet" åt mig? Jag är ingen masochist.
De allra flesta judar är sionister i någon mening - det är ett högst töjbart begrepp & behöver inte betyda mer än att man anser att landet Israel har rätt att existera. När du skriver om "sionistlobbyn" som "använder förintelsen för sina syften" så är det naturligtvis en kollektivisering som ger fritt utrymme åt all möjligt konspiratoriskt tänkande. Att sådär 16 000 pers anser ett konstverk (sådana är som bekant öppna för tolkning, ofta) är antisemitiskt blir för dig ett belägg för nån slags dunkel intressesammansvärjning som har med aggressiv israelisk politik att göra. Det säger allt om den nivå du befinner dig på i detta. (Nej, jag anser inte att deras tolkning var korrekt.)
Jag raderar inlägg ifrån dig fortsättningsvis.

Anders Eriksson sa...

Charlotte: Jag kan inte ta ställning varken för eller emot Finkelstein, jag har inte läst något av honom. Det var heller inte min poäng. Jag tycker att Hirsh hade många poänger och jag håller med honom att det finns antisemitiska schabloner som används i debatten.

Men jag vidhåller att han gör bort sig genom att smeta David Duke på Ken Livingstone, genom att kalla det för "Livingstone-formuleringen". Diskussionen om att antisemitism-kortet spelas mot kritiker av Israels politik är betydligt äldre än 2006. Därför menar jag att det är en guilt by association-argumentation.

Vänsterpartiet har ~13.000 medlemmar. Det är självklart att det finns medlemmar med åsikter varken du eller jag håller med om. Däremot stämmer det också att vänsterväljare är mindre antisemitiska än högerns.

Och nu har vi hamnat i ett läge, där man alltid hamnar idiskussioner kring Israel och Palestina. Debatten är så vansinnigt uppdelad mellan pro-israeler och pro-palestinier att minsta lilla ifrågasättande av den egna ståndpunkten, leder till anklagelser om både det ena och det andra. Det är tråkigt, destruktivt och gör att det blir omöjligtatt föra debatten. Och, och det här är viktigt, det gäller för båda "läger".

Charlotte sa...

Hirshs text är ju skriven i en brittisk kontext, där det kanske inte faller sig så egendomligt att just Livingstone blir central i diskussionen. Undrar också som Jonathan varför man inte skulle få diskutera att samma argument används av Livingstone & Duke. (Hade det varit bättre om man talat om "Duke-formuleringen" och sedan konstaterat att Livingstone också använder sig av det? Ich don't think so.)
Jag är varken "pro-israel" eller "pro-palestinier". Jag hänvisar till en text som inte heller handlar om det, utan om antisemitism. Och direkt poppar det upp en kille som börjar yra om "sionistlobbyn"! Snacka om illustration av Hirshs text!

Charlotte sa...

Aha, nu ser jag (apropå Vidugavia) - det var inte ens 16000 utan 13000 worldwide som protesterade mot Feilers konstverk. Oerhört "skumt"....
Och att det är svårt att göra en opinionsundersökning om attityder mot judar utan att kollektivisera judar torde stå klart för de flesta som orkar tänka efter.
Men när man är i sin antisionism är så rädd för att kollektivisera judar att man t o m låter påskina att "sionister, det kan lika gärna vara icke-judar som judar" (som om det vore hur vanligt som helst, liksom), då blir det förstås svårt.

vidugavia sa...

Radera mig om du så vill, läs dock gärna detta först.

Jag tog faktiskt ärligt talat illa vid mig när du påstod att jag tillmätte "judarna" som kollektiv negativa egenskaper, därför blev mitt inlägg rätt agressivt. Som den antisionism jag är ser jag det som oerhört viktigt att göra distinktionen mellan judar och sionister. Särskillt som det finns gott om folk som i praktiken har gjort antisemitiska uttalanden, eller till och med övergått till ren antisemitism, åtminstone delvis eftersom de inte tydligt gjort distinktionen ifråga.

Mitt konstaterande av att folk som inte ser skillnad på sionister och judar är dumma i huvudet var inte riktat direkt mot dig. Jag ville snarare klargöra att jag inte har denna korkade villfarelse. Detta då jag uppfattade det som om du trodde att jag använde "sionist" som varandes synonymt med "jude".

Det var främst riktat mot alla de sionister, nazister mfl som inte verkar få in i sina trånga skallar att det är skillnad på sionismen som nationalistiskt projekt och judenheten som folkgrupp/religion/tradition. Vad de flesta judar tycker är föresten helt irrelevant, det innebär inte att alla judar tycker något. De flesta turkar verkar ha en mycket osund uppfattning av den egna folkgruppens position i historien, att kritisera den kemalitiska nationalismen gör mig dock inte till en rasistisk turkhatare.

Sionism är mycket riktigt ett väldigt brett fenomen, det har dock en mycket central kärna. Sionism är drömmen om och kampen för en judisk stat, vilket i dagens läge i praktiken innebär stöd för staten Israel i sin nuvarande form.

Att hävda att landet Israel har rätt att existera är inte nödvändigtvis en sionistisk åsikt, att däremot hävda att Israel av nödvändighet ska vara en judisk stat är en sionistisk åsikt. Stor skillnad.

Att konstatera att det existerar en sionistisk lobby är inte mer inbjudande till konspirationstänkande än konstaterandet att det existerar en oljelobby, en lobby för homosexuellas rättigheter, en vapenlobby eller en miljölobby.

Det finns dock en mycket viktig poäng i att vara särskilt noga med vad man säger om den sionistiska lobbyn på grund av den stora, alltför relaterade, antisemitiska konspirationstraditionen.

Den allra mesta sionistiska lobbyverksamheten är inte ens särskillt konspiratorisk, lögnaktig eller dold. Det är ingen dunkel sammansvärjning. Den sker helt öppet, driven av människor som faktiskt tror på vad de säger. Problemet är bara att de i regel har fel och att deras verksamhet är dålig.

Visst tror jag att de allra allra flesta av de som anklagade Dror Feilers konstverk för att vara antisemitiskt verkligen anser att det är antisemitiskt. Problemet är bara att deras syn på antisemitism är helt orimlig. Problemet är att man i praktiken använder anklagelser om antisemitism för att skjuta ifrån sig ifrågasättanden av Israels politik.

Sedan så tycker jag att du ska bli mer försiktig med att sätta citationstecken kring dina egna tolkningar av meningsmotståndares åsikter.

Charlotte sa...

Ok Vidu, jag var kanske lite väl hård i min första respons på dig också.
Det är i övrigt bara att konstatera att vi har helt motsatta sätt att se på detta med Israel & sionism - landet ÄR en judisk stat, och att kräva att den ska vara något annat är både att köra över landets faktiska befolkning och att bortse från de mycket speciella omständigheterna för dess tillkomst. Jag har mycket liten förståelse för den inom vänstern så hårda och oförsonliga syn på Israel som just ett judiskt land. Ja, det är ett land alla judar i diasporan kan bosätta sig i. Vad som är så upprörande i detta efter erfarenheten att under århundraden ha jagats bort ur land efter land har jag svårt att förstå. Inte heller är synen på Israel som inherent rasistisk hållbar. Det hade den kanske varit om det varit så att de araber som bodde där helt saknade medborgerliga rättigheter. Det gör de inte. T o m om så vore fallet vore kanske bästa sättet att åtgärda det att kräva lika rättigheter, inte nedmonteringen av landet i dess nuvarande form. Det kanske förändras av sig självt så småningom. Men ju starkare omvärldens ogillande är desto mindre sannolikt ter det sig för mig att så skulle ske.
Men - och det hoppas jag du respekterar - jag avsåg aldrig diskutera Israel och israelisk politik.

Vidugavia sa...

"Det kanske förändras av sig självt så småningom. Men ju starkare omvärldens ogillande är desto mindre sannolikt ter det sig för mig att så skulle ske."

Var vänlig applicera det hela på Sydafrikas apartheidregim.

För övrigt tycker jag att det är riktigt sorgligt att du verkar helt okritiskt köpa sionismens nationalmyter.

Det stora problemet med Israel är dock inte den dominerande etniska nationalismen. Det stora problemet är vad dennaa får för konsekvenser för palestinierna. Om det inte existerat någon större palestinsk grupp på israelkontrollerat område så skulle det hela stå i en annan dager. Problemet är inte den judiska staten utan problemet är de denna stats judiskhet exkluderar.

Skulle du föresten uppskatta om Sverige skaffade parollen "sverige åt svenskarna"?

Det är lite naivt att tro att man kan ifrågasätta antisionisters utalanden utan att diskutera Israel.

Jag skulle för övrigt råda dig att läsa Norman Finkelsteins bok "Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History"

Charlotte sa...

Men kan du inte respektera vad jag skriver? DETTA ÄR INTE EN DISKUSSION OM MELLANÖSTERNKONFLIKTEN.
Den diskussionen kan du ha med dina antisionistiska kompisar.
Jag vill bara för att försöka ta av mig den rasiststämpel du (ni antisionister är mycket bättre på det än de ni brukar anklaga för att spela antisemitismkortet) peka på den helt UPPENBARA skillnaden mellan Sverigedemokraternas ideologi och staten Israels speciella tillkomsthistoria.
Och den helt UPPENBARA skillnaden på att kritisera Israel i rollen som ockupationsmakt (ja, även jag är oerhört kritisk mot bosättningar, terrorisering av befolkningen på Gaza etc) och att påstå att staten skulle vara inherent rasistisk. De araber som bor I ISRAEL saknar inte medborgerliga rättigheter, även om det säkert finns mycket man skulle kunna göra för att förbättra även för dem.
Jag tror på en tvåstatslösning.