söndag, maj 11, 2008

Jag är så glad att jag är skånsk

Maciej Zaremba är rasande i DN idag. Och han är rasande bra när han skriver om regeringens proposition angående papperslösa flyktingars rätt till vård. Eller snarare avsaknad av densamma.
"Billströmdoktrinen om sjukvården som signalsystem", kallar han den. En doktrin som upphäver den hippokratiska eden för att istället göra sjukvården till ett migrationspolitiskt instrument.
Ur artikeln i orange:

Det har hänt förr att riksdagen fattat beslut vars korrumperande följder man inte förstod förrän decennier senare. De rashygieniska lagarna från 1934 och 1941 är det bästa exemplet. Låt oss därför säga tydligt att Tobias Billströms förslag till särbehandling inom vården har fyra sådana kvaliteter: Det upphäver principen om alla människors lika värde. Det gör våld på vårdpersonalens yrkesetik och det drabbar de mest värnlösa. Slutligen drar det vanära över Sverige. Fast den här gången kommer ingen att kunna hävda att han inte visste: "Ni håller på att lagfästa diskriminering", förklarade FN:s särskilde rapportör Paul Hunt för regeringen den 13 februari i år.
Det är meningen att riksdagen den 20 maj skall klubba lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl (2007/08:105). Enligt detta förslag skall hädanefter varje möte mellan läkare och patient i Sverige inledas med selektion. Det gäller att skilja de fullvärdiga patienter, som skall behandlas enligt medicinska kriterier, från de ovärdiga, som skall hanteras enligt politiska önskemål. De senare delas upp i flera grupper: Somliga kan få rätt till abort, men kanske inte tumören bestrålad (intressant prioritering, kan man tycka). Hjärtmedicin beviljas man om man sorterar under paragraf 4 första stycket, men varken läkemedel eller mödravård får den som lider under sista stycket, "utlänning som håller sig undan så att beslutet (avvisning/utvisning) inte kan verkställas".
Här säger någon att detta är inget nytt. Lagen bekräftar bara status quo. Redan i dag avvisar sjukvården patienter som inte har papper i ordning eller kan betala 21 .000 för en förlossning. Så lagförslaget förändrar inte mycket för de papperslösa.
Nej, det är sant. Det är Sverige som den lagen förändrar. Nedanstående tablåer, som hittills ägt rum till följd av förvirring, oklara regler och tillfälliga avtal mellan stat och landsting - skall hädanefter utspelas i lagens majestät, som uttryck för folkviljan:
En 30-årig papperslös kvinna våldtas på en gata i Stockholm. Hon blir gravid. Mödravårdscentralen vägrar att göra kontroller, eftersom kvinnan inte kan betala fullt pris. Hon mår allt sämre, söker hos kvinnojourer men blir avvisad där också. (Jag ringer till Alla kvinnors hus och Unga kvinnors värn. Nej, de tar inte emot papperslösa. Det där med "alla kvinnor" skall inte tas bokstavligt. Dessa jourer är bara solidariska med kvinnor som myndigheterna godkänt, det vill säga som de betalar för.)
En äldre kvinna, vars son bor lagligen i Sverige har fått avslag på sin anhörigansökan. När hon drabbas av en tumör som läkaren misstänker vara cancer stoppas hans remiss eftersom patienten är papperslös. När hon småningom får uppehållstillstånd och opereras är det för sent för allting. Hon har obotliga metastaser och avlider en tid därefter.
Låt oss betrakta en tredje tablå: En ung kvinna med två små barn insjuknar i bröstcancer. Läkarna vill operera. Men landstinget stoppar ingreppet. Hon skall först betala 150. 000 kronor. Som hon inte har.
Detta var tre av många exempel på behandling av papperslösa som läkaren Henry Asher redovisade i Läkartidningen den 14 februari. Enligt Billströms lagförslag skall sjukvården fortsätta på detta vis, fast numera med ett renare samvete, understött av ett riksdagsbeslut.
Att lära flyktingar och andra papperslösa veta hut genom att vägra dem vård är en högst ovanlig metod. Förutom Sverige är det i Europa endast Österrike som använder obehandlad cancer som migrationspolitisk signal. I Italien och Spanien, som har flest papperslösa i Europa, har dessa tillgång till vård på lika villkor. I Frankrike, Belgien och Holland finns statliga/kommunala fonder som betalar för vården av illegala invandrare.
Det kan tyckas inkonsekvent förstås att avsätta fonder för vård av människor som inte har rätt att vistas i landet. Men jag antar att man i dessa stater aldrig glömt att det var just bristen på konsekvens som byggde upp civilisationen. När allt kommer omkring är det inte särskilt följdriktigt att vårda fiendesoldater som man nyss försökt ha ihjäl. Likväl är det självklart att vi gör det, av medkänsla kanhända, men mest för att inte mista självrespekten. För vi är väl inga bödlar heller. Nej, just det. Och läkare är inga gränspoliser.


Jag är så glad att Region Skåne har beslutat att oavsett om propositionen går igenom eller inte låta alla få vård på lika villkor. Äntligen har vi något att vara lite stolta över, alla sverigedemokratiska framgångar, sjöboandar och nazistiska arv till trots. Och extra glädjande är det att en moderatstyrd region tog detta beslut. Humanitet finns i alla läger - utom hos Sverigedemokraterna (de enda som ställde sig emot det). Frågan är bara om humaniteten kommer att sträcka sig till riksdagen den tjugonde maj. Precis som Zaremba skriver är det obegripligt "hur ett parti som kal­lar sig kristdemokratiskt kan rösta för det." Nu vet vi ju alla att den där kristna andan vissa ser sig vara lite extra besjälade av inte är något hinder för att visa ringaktning mot kvinnor, homosexuella och andra man på sin höjd kan känna kristligt medlidande med men bara om de förnekar stora delar sig själva. Jag vet inte om Zaremba gör rätt när han kallar tanken att sjukvården endast är till för att lindra lidanden för grekisk-kristen - förmodligen inte. Men ändå: "Samariern i Lukasevangeliet frågade inte om mannen i diket hade sjukförsäkring, varit straffad eller möjligen saknade visum till Jeriko, dit han var på väg."

Uppdatering: det finns en namninsamling mot propositionen på nätet! Klicka HÄR.

68 kommentarer:

Anonym sa...

Låter ju väldigt bra att ge "alla" människor vård. Men säg att t.ex. en cancerbehandling kostar 100.000kr, hur många människor i t.ex. afrika eller burma hade man inte kunnat hjälpa för de pengarna? Att ge bistånd genom att hjälpa enskila människor med mycket dyra behandlingar är ett väldigt ineffektivt bistånd, jag anser att vi har en moralisk skyldighet att använda pengarna på ett sätt att vi hjälper så många som möjligt.

Men som alltid är det enklare att fokusera på dem som är här än på någon i afrika...

Anonym sa...

Har du besökt Indien och tagit en tur till de fattigare kvarteren i New Delhi? Gör det, eller vid närmare eftertanke gör inte det. Spara de pengarna och skicka dem som bistånd i stället så att de kan få mat på tallriken. Precis som "anonym" sa kan man för en enda cancerbehandling hjälpa långt fler fattiga människor.

Charlotte sa...

Sjukvården är inte biståndsverksamhet! Sjukvård är att vårda den människa som söker sig till vården eller som någon annan hänvisar till vården - inte att ställa den cancersjuka människa man har framför sig mot "människor i Afrika och Burma". Den hippokratiska eden gör ingen skillnad mellan människor med och människor utan uppehållstillstånd - den går inte ut på att vissas lidande ska vägas mot hela världens medan andras lidande ska lindras.
Och var snäll och lämna inte anonyma kommentarer fortsättningsvis (jag misstänker att det är en och samma person som ligger bakom de här båda...) Som framgår av mina kommentarsregler måste man åtminstone vara så god att förse sig med ett alias om man vill kommentera här.

David sa...

Om man ska följa resonemanget som ovanstående "anonym" lägger fram - alltså det att man bör lägga resurser där dom räddar flest liv, så kan vi ju faktiskt skära ner DRAMATISKT på alla resurser till svensk sjukvård. Nästa gång "anonym" går till vårdcentralen så tycker jag att han/hon ska ta sig en funderare på om inte pengarna det kostar samhället gör bättre nytta någon annan stans. Vad är lite smärta i bihålorna här mot 15 malaria-behandlingar i Afrika? En inflammerad trumhinna här mot... Och så vidare. Låter inte lika lockande eller?
Heder åt Region Skåne, Läkarförbundet, Sahlgrenska, Vårdförbundet samt alla enskilda läkare och sjuksköterskor som tar sin yrkeskodex på större allvar än vingliga politiska beslut.

Charlotte sa...

Exakt.
Tack David!

Tova sa...

Hej! Bra att du är emot förslaget!
Här har du en länk som kan vara intressant:
http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=1994

Anonym sa...

Zaremba syftar väl till "the Hippocratic oath", Hyppokrates-eden läkare svär,"do no harm", när han nämner det grekiska?

Bra skrivet!

A-K Roth

pia sa...

Intressant och bra! Jag gillar det han skriver om att det var just bristen på konsekvens som byggde upp civilisationen.

Jag vet inte hur jag ska förklara det, men tycker att man gör en massa sjukt i konsekvensens namn här i världen. I skolan, migrationsmyndigheterna o.s.v. Månne det gör det lättare för myndighetsutövarna att tvätta händerna från beslut som har skickat folk in i döden genom att säga att de fattade ett konsekvent beslut?

Gillar förresten namnröstningen du har för könsorganen. Månne småbarn kan gå omkring och prata om sin fitta om sisådär 10-15 år? Vore inte alls så dåligt tycker jag.

Johan sa...

Zaremba (och Charlotte) missar helhetsperspektivet.

Charlotte skrev: "Sjukvård är att vårda den människa som söker sig till vården eller som någon annan hänvisar till vården"

Men av det följer inte, att sjukvård är att GRATIS vårda den människa som söker sig till vården.

Sjukvård kostar.

Svenska skattebetalare betalar gemensamt över skattsedeln för sin sjukvård.

Om det inte finns någon ledig kapacitet i sjukvården - och det gör det som bekant inte - så förespråkar Zaremba i praktiken, att sjukvårdens tillgänglighet skall försämras ytterligare för sjuka människor som är svenska medborgare.

I stället för att säga nej till sjuka icke-svenska medborgare, så förespråkar Zaremba i praktiken, att man skall säga nej till sjuka svenska medborgare och öka köerna inom sjukvården.

Varför vore det en mer tilltalande prioritering?

Hasse sa...

Om det är ok för utlänningar att få kompromisslös tillgång till svenskbetalad sjukvård så är det väl inte fel att som svensk åka till sydafrika och kräva guld och diamanter för samma pris?

Annars är det väl ändå märkligt att det finns så många utlänningar som kommer till Sverige för att ta del av skattebetalad välfärd när det finns så få som gör frivilliga inbetalningar till den svenska statskassan.

Är det rättvist? Var är konsekvensen?

Karin sa...

Enligt Zaremba, så "beslutade Region Skåne i mars nästan enhälligt (endast sverigedemokraterna röstade emot)", att öka tillgängligheten för sjukvård för "gömda flyktingar och andra patienter utan avtal eller försäkring".

Just region Skåne har också gått i bräschen för att INTE ge kvinnor med bröstcancer den senaste livsförlängande behandlingen. Av kostnadsskäl.

Zaremba verkar dock inte ha några problem med, att läkaren "blir bödel" mot kvinnor med bröstcancer - som råkar vara svenska medborgare...

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=476573&previousRenderType=6

anonym #2 sa...

Nej, anonym #1 och #2 är inte samma person, men vi står för samma åsikt.

Ni som är emot förslaget verkar tro att sjukvård är gratis och att vårdköer och resursbrist inte existerar inom sjukvården.

Förslaget som lagts fram garanterar grundläggande sjukvård för alla, även för papperslösa. Däremot säger förslaget att när det gäller dyrare behandlingar så ska de vara förbehållna svenska medborgare.

Redan idag dör människor i Sverige för att det saknas njurar. Jag tycker att det är rätt att den som är svensk medborgare och som faktiskt är med och finansierar sjukvården ska prioriteras.

Crona sa...

Sjukvård är visst det bistånd om det ges till utlänningar som inte har råd att betala för den. Alla har rätt till vård, men det står inget i den hippokratiska eden om att man måste ge den gratis.

Charlotte sa...

Tova: bra initiativ, har uppdaterat postningen med länk till namninsamlingen.

A-K: ja, det kanske han gör. Jag är bara så allergisk mot det här att framhålla just den kristna kulturen som särskilt "fin", liksom.
Tack, förresten.

Pia: ja, för mycket konsekvens blir ofta omänskligt.
Kul att du gillar omröstningen!

Nikolaj, Malmö sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Charlotte sa...

Johan & Hasse: har ni läst Zarembas artikel ordentligt? Flera andra länder i Europa har alltså inga problem med att ge papperslösa vård; man t o m instiftar fonder som kan bekosta detta - ändå ramlar inte landets ekonomi omkull, ändå klarar man alltså av att ge vård också till skattebetalare. Framför allt dränks man inte av någon "sjukvårdsturism". Ni bortser dessutom ifrån att papperslösa ofta bidrar till samhället genom de (oftast så dåligt betalda att de liknar slavarbete) arbeten de utför.
Det där med guld & diamanter i Sydafrika fattar jag inte, verkar helt förvirrat alltså.

Charlotte sa...

Karin: det är möjligt att region Skåne förtjänar kritik vad gäller vård av kvinnor med bröstcancer. Men du ställer grupper mot varandra på ett osmakligt sätt när du använder den här frågan som arena för att framföra kritiken.

Charlotte sa...

Anonym nr 2: se kommentar till Johan & Hasse. (Och tror du verkligen att fler människor skulle dö p g a brist på organ i Sverige om man skulle visa lite medmänsklighet mot papperslösa - hur tror du i så fall att sjukvårdspolitikerna i region Skåne skulle kunna ställa sig bakom det?)
Crona: att alla har rätt till vård innebär att också de som inte har råd har rätt till vård. Annars hade det hetat att "alla som kan betala för sig har rätt till vård".

Charlotte sa...

Nikolaj: din kommentar ryker - mitt kommentarsfält är inte någon propagandaplats för Sveridemokrater.
Och för övrigt, ja, jag skulle kunna tänka mig att bo i Rosengård. Men vad det har med detta att göra fattar jag verkligen inte alls.

Charlotte sa...

A-K förresten: den hippokratiska eden riktar sig ju till diverse antika grekiska gudar egentligen. Så varför jiddrar Zaremba då om "grekisk-kristna"?

Humanisten sa...

Som vanligt har inte de antiintellektuella rasisterna läst på. Kostnaden för vård av utländska papperslösa är runt en halv promille av sjukvårdsbudgeten, eller, näst intill ingenting.

Varför inte transplantera tumörerna funna i de papperslösa till alla dessa (exv. Johan/Hasse) värnare om någon sorts abstrakt "svenskhets" välmående och sedan deportera dessa till valfritt krisområde där de, tja, kan reflektera över, tja, etik och moral?

Hasse sa...

Charlotte: Om du inte förstår mitt exempel så får jag förtydliga mig. Guld och diamanter är en sydafrikansk resurs, sjukvård en svensk. Dessa resurser kan användas till respektive folk. Man kan också välja att ge bort resursen till utlänningar som olovligen befinner sig i landet.

Min fråga är alltså varför det skulle vara mer rätt för en sydafrikan att kräva svenskbetalad sjukvård i Sverige än det vore för en svensk att kräva guld och diamanter på sin sydafrikaresa. I båda fallen handlar det om resurser som kan utbytas mot pengar.

Vad gäller papperslösas arbeten så brukar svartjobb ses som något tärande när det är svenskar som utför det. Om det handlar om slavliknande förhållanden så är det väl bara ytterligare ett skäl att bli av med missbruket?

Man bör för övrigt fråga sig varför samtliga exempel artikelförfattaren tar upp handlar om kvinnor, trots att de flesta illegala invandrare är män. Kan det måhända vara så att det är lite extra synd om kvinnor och att man vill stärka sina argument med lite affekt? Jämlikhetsretoriken var tydligen en tunn fernissa då författaren uppenbarligen anser att kvinnor är mer värda än det representativa könet.

Charlotte sa...

Hasse: sjukvård är inte en materiell resurs. Om du inte kan se skillnaden mellan att vårda sjuka & att "fördela guld & diamanter", tja, då kan jag inte hjälpa dig.
Papperslösas svartjobb handlar för de papperslösa om ren & skär överlevnad. Om du inte förmår se skillnaden mellan å ena sidan ett svartjobbande som lika gärna kunnat göras vitt & där den som svartjobbar kanske både har skälig lön & bidrag vid sidan om, å andra sidan ett jobb där en papperslös städar sexton timmar om dagen för fyra kronor i timmen och är så illa tvungen att fortsätta med det, tja då kan jag inte hjälpa dig med det heller.
De exempel Zaremba använder är tagna från Asher och från propositionen. Ditt yrande om att "kvinnor är mer värda" är enbart pinsamt. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med det heller.

Charlotte sa...

Humanisten: tyvärr ger du bara svenskhetens riddare anledning att se sig som än större martyrer än vad de redan gjort sig till....

Moa sa...

Anonym #2: Varför skulle en asylsökande ha mindre rätt till vård än mig? Jag har tur som är född i Sverige men måste vara en jävla belastning för samhället då jag tjänat högst 24 000 kronor i lön under ett år och knappt betalat något i skatt, gått i terapi sedan två år tillbaka och inte behövt betala den själv förrän jag blev 20 förra året (och då endast 900kr om året) och går på mediciner för 450 kronor i månaden.

Varför skulle jag ha mer rätt till detta för att jag hade en sån himla tur och föddes i Sverige? Jag gör ju inte så jävla mycket för att hjälpa landet. Tack vare att jag blivit mobbad i högstadiet är jag snarare en rejält stor belastning.

Robert sa...

Vi startade en facebook grupp idag mot förslaget och för Rätt till vård-initiativet. Förhoppningsvis mynnar det även ut i någon slags demonstration också. Alla ni som är med på facebook, joina! Jag tror att många är engagerade men det är viktigt att vi går ihop oss.
http://www.facebook.com/group.php?gid=51889200176

Anonym sa...

Googlar man på den hyppokratiska eden (hippocratic oath) så finner man att den ändrats sedan antiken, att den strävar att vara fri från gudar, tro och annat som etnicitet. Inte alla medicinska högskolor använder den när de utexaminerar läkare.

Annars talar man ju ofta om "the judeo-christian ethic" när man diskuterar dagens fenomen i väst. Kanske det enbart var det västerländska arvet Zaremba avsåg.

Det blir nog jobbigt om man ska gå i taket varenda gång man ser att det syftas på kristendomen; den har ju påverkat väst enormt. Jag är själv medveten om att kristendomen har fallit kort vad gäller att "do no harm" men den har ju ändrats med tiden också, förhoppningsvis till det bättre i somliga fall.

A-K

Charlotte sa...

Moa: jag fattar vad du menar - alla "selektioner" blir i slutändan godtyckliga - men hoppas förstås att du inte på allvar ser dig själv som en belastning...
En belastning är det kanske att det finns de som ibland ses som en belastning?

Hasse sa...

Charlotte: På vilket sätt har det betydelse att sjukvård inte är "materiellt"? Menar du att det inte kostar pengar och påverkar skattsedeln? Det förefaller som om du har en del att lära i penningekonomins grunder.

Om du inte ser något problem i att illegala invandrare tar arbeten svart som andra skulle kunna utföra vitt och som dessutom själva blir lidande av det så är det din sak. Jag tvivlar på att särskilt många ser detta som eftersträvansvärt.

Vad gäller de hårdsållade exemplen så framgår av artikeln att "Detta var tre av många exempel på behandling av papperslösa som läkaren Henry Asher redovisade i Läkartidningen den 14 februari.". Zaremba erkänner alltså att han har sorterat ut ett mindre del av ett större antal fall.

Detta uppenbarligen i syfte att slå an en känslomässig sträng hos läsaren snarare än att presentera de mest typiska fallen. Att döma av din hysteriska reaktion på mitt avslöjande får man anta att det fungerade på åtminstone en person.

Crona sa...

Det står att alla har rätt till vård, inget om att om man inte har råd så blir den plötsligt gratis. Inget hindrar att en kredit uppstår och att personen betalar tillbaka sen när denne har möjlighet.

Charlotte sa...

Hasse: jag ser det som mindre meningslöst att diskutera med en människa som inte ser skillnaden mellan att ge cancervård till en människa som befinner sig i landet & att dela ut lyxartiklar.
Att du sen läser in att jag inte skulle se utnyttjandet av papperslösa som något problematiskt, tja, det är väl bara ytterligare ett exempel på hur du väljer att anlägga ett perverst perspektiv på saker & ting. Jag kan ju i alla fall tala om att jag är stolt över att vara med i den enda fackförening som tar strid för papperslösas rättigheter.

Crona...ett civiliserat samhälle bestämmer sig för att alla har rätt till vård och skapar sedan resurser för att täcka detta. Det föreligger en sådan situation i Sverige att man utan vidare ekonomiska avbräck kan behandla papperslösa på samma villkor som andra. Du behöver ju inte betala din ev cancervård i efterhand, eller hur? Det finns gott om svenskar som använder mer resurser än vad de betalar in i skatt. Vi accepterar det eftersom vi är mänskliga. En kräva av en papperslös, som saknar egna tillgångar & kanske utnyttjas i ett arbete som ger noll i överskott, att denna ska betala sin cancervård i efterhand, det är sadistiskt och omänskligt. Ett människoovärdigt system. Punkt slut.

Crona sa...

Så plötsligt är England och USA där utlänningar får betala sin egen vård ociviliserade omänskliga stater? Vad är det som säger att en papperslös inte har råd? Många betalade ju 100 000 för att ta sig hit.

Man får nästan lite kalla kårar av det moraliska högtravandet i debatten. Rättfärdigheten hos vissa tycks inte ha några gränser när det kommer till att vilja dela ut våra gemensamma resurser gratis till andra utan hänsyn eller förståelse för de som inte vill det. Tankarna förs till bibelbältet i USA när debatten förs i utgångspunkt att den egna ståndpunkten är den enda "moraliskt" riktiga och alternativet är "omänskligt". Jag tror nog alla vinner i längden på att föra en saklig debatt och hålla sin religion och tro utanför. För att "Gud vill att vi ska vara goda" funkar ju inte i längden som argument för att låta sedelpressarna skapa resurser. Det ser vi ju hur bra det funkar i USA med 13 triljoner USD i statsskuld.

Charlotte sa...

Varför blanda in gud i det hela? Man kan mycket väl ha en moralisk uppfattning om huruvida det är rätt eller fel at ge en person cancerbehandling utan att vara religiös eller fundamentalistisk. De allra flesta människor har någon slags moral. Men du kanske inte har någon?
Vad gäller USA, tja, det finns väl flera saker man kan vara kritisk mot där. Jag för min del tycker inte heller det är civiliserat att tillämpa dödsstraff eller att använda sig av tortyr mot människor man godtyckligt valt att beteckna som "illegal combatants". Det finns inslag i alla länder jag personligen inte egentligen anser anstår civiliserade länder - t ex så tycker jag det är skamligt att det vräks barnfamiljer en masse i dagens Sverige. Men man kanske är en galen fundamentalist om man tycker att ett mer humant samhälle vore önskvärt?
Dina fantasier om papperslösa personers tillgångar är ju intressanta men har nog inte så mycket med verkligheten att göra. Jag är tacksam att jag inte är ensam om att reagera mot synpunkter som dina och Hasses - hade den attityd som ni har varit helt dominerande i samhället vete fan om det ens gått att leva i det.

Söderbergs Take sa...

Har redan haft med några av de här sköna typerna att göra när jag la in en länk till DNs artikel i min blogg. Jag ville inte ha nån diskussion på min blogg så jag raderade inläggen.

Men jag kan iallafall konstatera att om man tittar på "Sverige" i ett historiskt och globalt perspektiv så känns det lite märkligt att säga att vi har skapat vår välfärd "själva" och därför inte tänker dela med oss till vem som helst. Säg det till barnarbetarna som sitter och syr dina H&M-kläder i tredje världen så får vi se om de håller med.

Johan, Hasse eller vad du än kallar dig, du får gärna berätta hur din protektionistiska nationalism gör världen bättre för alla människor.

Anonym sa...

Här är svar från JOHAN

Söderberg skrev: "Johan, Hasse eller vad du än kallar dig, du får gärna berätta hur din protektionistiska nationalism gör världen bättre för alla människor."

(Johan och Hasse är olika personer.)

Söderberg gör ett felaktigt antagande. När svenska medborgare betalar skatt, så motiveras detta INTE med, att det skulle vara ett internationellt projekt för att "[göra] världen bättre för alla människor".

Om det inte finns någon ledig kapacitet i sjukvården - och det gör det som bekant inte - så förespråkar Zaremba (och Sjögren) i praktiken, att sjukvårdens tillgänglighet skall försämras ytterligare för sjuka människor som är svenska medborgare.

I stället för att säga nej till sjuka icke-svenska medborgare, så förespråkar Zaremba (och Sjögren) i praktiken, att man skall säga nej till sjuka svenska medborgare och öka köerna inom sjukvården.

Varför vore det en mer tilltalande prioritering?

Söderberg får gärna berätta, hur han motiverar svenska medborgare att fortsätta betala skatt samtidigt som han förespråkar, att man bör öka köerna inom sjukvården.

Charlotte sa...

Jag är inte särskilt förtjust över att det förs en diskussion mellan Söderberg och the sverigedemokraterna set på min blogg - särskilt inte som Söderberg inte vill diskutera med dem på sin egen blogg (vilket jag i och för sig har stor förståelse för).
Mina sympatier ligger dock som ni förstår på Söderbergs sida, och jag kan ju notera att JOHAN inte begriper vilket plan han befinner sig på när han försöker anlägga ett lite större perspektiv på det hela.

Martin sa...

Crona: Kan du visa upp lite källor för dina påstådda 100.000 kr det kostar att smuggla sig hit tack?

Johan: Det handlar alltid om prioriteringar inom vården. Här är det en grupp som helt står utanför den, men varför skulla deras hälsotillstånd vara mindre värt än någon annans? Man brukar tala om att gruppen omfattar cirka 10-15.000 personer, alltså underlag för 2-3 vårdcentraler utslaget på större delen av landet. Låter det som en stor börda? Det här är ett stort mänskligt lidande som skulle kunna åtgärdas med en relativt liten ekonomisk insats.

Hasse: Du är välkommen att läsa artikeln i sin helhet. Det finns enligt min mening ännu värre exempel i den.
http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/8/8817/LKT0808s538_541.pdf

För mer information kan ni gå in och läsa här: http://www.vardforalla.se/resurser.asp

Anonym sa...

Svar från JOHAN till Charlotte.

Det är lite oklart, om Charlotte antyder, att jag skulle vara sverigedemokrat?

Så förhåller det sig inte.

Anonym sa...

Svar från JOHAN till Martin

Martin skriver: "Det handlar alltid om prioriteringar inom vården. Här är det en grupp som helt står utanför den, men varför skulla deras hälsotillstånd vara mindre värt än någon annans?"

Frågan är felställd. De som uppehåller sig illegalt i Sverige har tillgång till akutsjukvård. Diskussionen gäller enbart icke-akuta tillstånd.

Martin måste kunna svara på:

Varför skall ENBART svenska medborgare betala över skattsedeln för sin egen sjukvård (för icke-akuta tillstånd), om icke svenska medborgare skall få denna sjukvård gratis?

Var finns symmetrin?

Svenska medborgare kan ju med fog säga, att om icke-svenska medborgare slipper betala för sin sjukvård, då vill även svenska medborgare slippa betala (över skattsedeln) för sin sjukvård - just på grund av likabehandling-principen.

Om alla skall behandlas lika, då måste ÄVEN svenska medborgare slippa betala (över skattsedeln) för sin egen sjukvård.

Martin får gärna berätta, hur han motiverar svenska medborgare att fortsätta betala skatt samtidigt som han förespråkar, att man bör minska tillgängligheten för sjukvård för svenska medborgare.

Heiti Ernits sa...

Det är suveränt att någon journalist vågar sticka ut på ett sätt som Maciej. Mycket medryckande artikel...frågan är nu bara hur regeringen kommer att reagera...Själva sakfrågan är ju helt sjuk...

Söderbergs Take sa...

Hej Charlotte.
Min strategi när det gäller sånt här är alltid att inte ge dessa typer utrymme. Därför tog jag bort inläggen från min egen blogg. Sen såg jag att bl.a. johan hade postat samma undermåligt underbyggda propaganda här också och kände att jag var tvungen att säga något. Det var inkonsekvent, och jag ängrar det nu. Sorry.

Det är ingen idé att ha en diskussion med folk som inte är intresserade av att diskutera.

Charlotte sa...

JOHAN: jag antyder att du resonerar på ett sätt som för tankarna till Sverigedemokraterna.
Martin kanske inte svarar på dina frågor - men jag vill för min del gärna påpeka att a) som tydligt framgår av Zarembas artikel kan icke-behandling av problem som inte är AKUT livshotande leda till att de BLIR akut livshotande, och b) dessutom att det går att inkludera papperslösa i vården UTAN att detta går ut över andra. Dina invändningar hållar m a o inte. Dessutom bortser du från vilken typ av personer det handlar om - människor som inte FÅR betala skatt, som saknar medborgarskap och alla de rättigheter (& skyldigheter) som följer med sådant men som i de flesta fall hett åstundar detta. Inte om nån slags lyxlirare, vilket du ger intryck av.

Charlotte sa...

Heiti: "Helt sjukt" var orden.

Söderberg: det är lugnt. Jag förstår att du inte vill ge utrymme åt dem på din blogg - min strategi är istället att försöka diskutera så gott det går. De måste ha mothugg, som jag ser det. Men det är inte lätt att diskutera med människor som vänder upp och ner på det mesta.

Dexter sa...

"Ni bortser dessutom ifrån att papperslösa ofta bidrar till samhället genom de (oftast så dåligt betalda att de liknar slavarbete) arbeten de utför."

Exakt på vilket sätt bidrar de till samhället genom att arbeta svart, ej betala skatt och göda ngn företagare som tycker det är bekvämt med anställda som ej vågar opponera sig? Det är ju inte liksom precis landstingen eller kommunerna som utgör arbetsgivarna i dessa fall.
Kanske jag också ska övergå till att arbeta utan att betala skatt & sociala avgifter för att "bidra" ytterliggare till samhället?

Bara en liten fråga på tal om att "vända upp och ner på det mesta".

Dexter sa...

"Min strategi när det gäller sånt här är alltid att inte ge dessa typer utrymme. Därför tog jag bort inläggen från min egen blogg"

Söderberg, det är en mkt vanlig strategi när man har svårt att finna motargument samt har varit hjärntvättad sen barnsben vad gäller "den enda vägen" (folk med avvikande mening ska inte få debattera, de ska klubbas ner med blydagg). Inget att förvånas av därvidlag.
Kudos åt Charlotte som åtminstone tar en debatt, även om åsikterna mestadels avviker från mina.

Charlotte sa...

Om en papperslös t ex städar tunnelbanevagnar, perronger eller andra allmänna utrymmen om natten (sådan verksamhet är ju ofta utlagd på entreprenad, som det heter) så gör utför den papperslöse ett arbete som kommer många tillgodo.
När en papperslös står o diskar inne i en restaurang eller städar på hotell så utför han/hon ett arbete som kanske inte kommer allmänheten tillgodo på samma sätt men icke desto mindre utför han/hon fortfarande ett arbete som kommer andra tillgodo (hotellgäster, restaurangbesökare etc).

Dexter sa...

Javisst, och framförallt kommer det entreprenören till godo som slipper diverse sociala avgifter, arbetsrättsligt ansvar, MBL etc. Den upphandlande parten, vare sig det är Connex eller Micky D skiter/blundar givetvis i vad som händer.

Dessutom, ska vi av detta sluta oss till att detta arbete inte är till godo för allmänheten om det utförs av legalt anställd med kollektivavtal? Folk som rent av betalar skatt? Eller är det rent av så att detta arbete aldrig skulle bli utfört om det inte fanns papperslösa att tillgå? Det kanske inte finns ngn som VILL ha dessa arbeten, är det så?

Charlotte sa...

Det var naturligtvis inte så jag menade & det tror jag du förstår!
Vad jag menar är att de papperslösas existens i samhället bör erkännas, och att de ska ses som människor som ofta är hårt arbetande & som utför arbeten andra människor drar nytta av. Jag tycker de tenderar att avhumaniseras & demoniseras på vissa håll. Jag säger inte att det är bra att det finns människor mitt ibland oss som inte har några rättigheter. Jag säger att man måste försöka göra det bästa av situationen & då är att se & behandla de människor det handlar om som just människor, inte nån slags ohyra, en del av det.

Anonym sa...

Jag förstår faktiskt inte den här debatten. Papperslösa är ju inget annat än nysvenska för illegala invandrare. Personer som saknar skyddsbehov ska inte vara här och åtnjuta vår välfärd. Det säger väl sig självt att vi inte kan ta hit hela världen. För det räcker inte våra resurser. Det vore i allra högsta grad oschysst mot de som verkligen har asylskäl.
Ascher är dessutom medlem i KPML(r) och hans inlägg bör därmed tolkas som vänsterextrema partsinlagor även om han försöker rida på sin läkarroll.

Marie

Charlotte sa...

Det handlar inte om att "ta hit hela världen" utan om att behandla människor som redan finns här på ett människovärdigt sätt.
De länder i Europa som behandlar papperslösa människovärdigt har inte översvämmats av illegala immigranter.

Anonym sa...

Men man måste ju faktiskt se på detta ur ett lite längre perspektiv än bara för dagen. Vad händer om det går upp för miljoner, ja miljarder, fattiga runt om i världen att man får fri sjukvård i Europa, hur svårt sjuk man än är? Om man bara tar en taxi från Arlanda direkt till Karolinska för inläggning med hjärtfel och cancer? Detta sker redan idag kan jag avslöja.

Vi måste tänka på vår egen välfärd och framförallt på våra egna barns framtida välfärd.

Marie

Charlotte sa...

"Detta sker redan idag kan jag avslöja." Den typen av substanslöst skvaller vill jag inte ha här på min blogg tack. Vilket struntprat!

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Charlotte sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Johan sa...

Svar från JOHAN

Charlotte skrev: "som tydligt framgår av Zarembas artikel kan icke-behandling av problem som inte är AKUT livshotande leda till att de BLIR akut livshotande".

Man måste tyvärr nästan alltid läsa Zarembas texter med samma uppmärksamhet, som man läser det finstilta i ett kontrakt.

Aftonbladet har idag en artikel om Maria 48 år som uppehåller sig i Sverige illegalt. Maria klagar över, att svenska skattebetalare inte betalar för vård av hennes stela händer samt tandvård.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2502290.ab

Vare sig stela händer eller avsaknad av tänder kommer att utveckla sig till något akut livshotande tillstånd.

De flesta sjukdommar och åkommor (som man inte spontant tillfrisknar från) utvecklar sig till kroniska bekymmer och inte till ett akut livshotande tillstånd.

Charlotte fortsätter: "dessutom att det går att inkludera papperslösa i vården UTAN att detta går ut över andra".

Det förutsätter, att det finns ledig kapacitet i vården.

Om det inte finns någon ledig kapacitet i sjukvården - och det gör det som bekant inte - så förespråkar Charlotte i praktiken, att sjukvårdens tillgänglighet skall försämras ytterligare för sjuka människor som är svenska medborgare.

I stället för att säga nej till sjuka icke-svenska medborgare, så förespråkar Charlotte i praktiken, att man skall säga nej till sjuka svenska medborgare och öka köerna inom sjukvården.

Varför vore det en mer tilltalande prioritering?

Charlotte får gärna berätta, hur hon motiverar svenska medborgare att fortsätta betala skatt samtidigt som hon i praktiken förespråkar, att man bör minska tillgängligheten för sjukvård för svenska medborgare.

MVH, Johan

Emma sa...

Hur vet Charlotte att det bara är "substanslöst skvaller" från Marie, att det förekommer, att "man bara tar en taxi från Arlanda direkt till Karolinska för inläggning med hjärtfel och cancer".

Hur vet Charlotte, att det är "substanslöst skvaller"?

Den som har en egen inblick i sjukvården är medveten om, att det tyvärr förhåller sig så.

Här är en kommentar från en annan blog:

"Jag arbetar som läkare, närmare bestämt som neurokirurg. Den samlade uppfattningen bland kollegiet, vi har diskuterat vad detta kommer att innebära, är att det kommer att kosta miljonbelopp bara för vår lilla klinik att börja ta hand om allsköns elektiva fall som kommer till Sverige för att få vård. Vi har redan tidigare sett hur vissa familjer från t.ex. Kosovo skickat hit sina barn, som haft oturen att födas med svåra handikapp / missbildningar, till härvarande släktingar och bekanta, för att på så vis kunna bli omhändertagna av svensk sjukvård. Tills nu har vi konsekvent nekat elektiv behandling och istället ombesörjt resa hem till Pristina, eller motsvarande, vilket även det kostar pengar. I vissa fall har läkare från kliniken sedan även arbetat pro bono på kliniker i patienternas hemländer, för att på så vis med (neuro)kirurgisk expertis. Om den redan hårt ansträngda svenska sjukvårdsapparaten framgent även skall ombesörja resten av världen med elektiv sjukvård så kan vi börja med att höja skattetrycket till 100%.

I tjänsten,
Blatten tillika neurokirurgen"

Postat av Emma.

Anonym sa...

Till Charlotte från Karin

Jag skrev: "Enligt Zaremba, så "beslutade Region Skåne i mars nästan enhälligt (endast sverigedemokraterna röstade emot)", att öka tillgängligheten för sjukvård för "gömda flyktingar och andra patienter utan avtal eller försäkring".

Just region Skåne har också gått i bräschen för att INTE ge kvinnor med bröstcancer den senaste livsförlängande behandlingen. Av kostnadsskäl."

Charlotte kommenterar: "du ställer grupper mot varandra på ett osmakligt sätt när du använder den här frågan som arena för att framföra kritiken".

Region Skåne har ju redan "ställt grupper mot varandra" och beslutat öka tillgängligheten för sjukvård för "patienter utan avtal eller försäkring" - på bekostnad av kvinnor med bröstcancer.

Region Skåne har HANDLAT så.

Men Charlotte verkar inte anse, att själva handlingen är "osmaklig".

Att region Skåne ställer grupper mot varandra och prioriterar "patienter utan avtal eller försäkring" på bekostnad av kvinnor med bröstcancer, det finner Charlotte tydligen inte osmakligt.

Däremot är det (enligt Charlotte) "osmakligt" att uppmärksamma och ifrågasätta de prioriteringar som region Skåne gör.

Karin

Charlotte sa...

Johan: vad jag skriver, om du klarar av att läsa, är att obehandlade tillstånd KAN bli livshotande, inte att de alltid blir det. Det beror naturligtivs på vad det handlar om för problem.Läs Zarembas artikel en gång till & de exempel han tar upp.
Återigen (jag får tjata eftersom det inte tycks gå in): DET FINNS länder som ger papperslösa vård & som klarar av att göra det UTAN att behöva fördubbla skattetrycket och UTAN att det går ut över medborgare. Länder som har betydligt fler papperslösa än vad Sverige har, dessutom. Det är väldigt lite pengar det handlar om.

Charlotte sa...

Karin: jag finner det inte osmakligt att behandla människor som behöver vård, men det gör tydligen du? Det utesluter inte att jag kanske tycker att region Skåne inte tar sitt ansvar mot kvinnor med bröstcancer (en fråga jag inte är insatt i). Är det omöjligt att tänka att det vore önskvärt att BÅDA grupper skulle få bästa möjliga vård?

Emma: det finns gott om folk som jobbar inom vården som inte delar din uppfattning. Se Rätt till vård-initiativet (http://www.vardforpapperslosa.se/) t ex.
Att man skulle "ta taxi direkt från Arlanda" med sin cancer och få den behandlad är en uppenbar vandringssägen. Hur vet man att någon kommer direkt från Arlanda? Skulle personen ifråga säga det skulle han/hon bli avvisad från sjukhuset (något papperslösa f ö ofta blir). Cut the crap.

F ö tycker jag det är egendomligt att de här "attackerna" av folk som tänker som Sverigedemokrater hela tiden kommer klumpvis. Jag misstänker att det är en & samma eller kanske 2 pers som ligger bakom inläggen.

Karin sa...

Till Charlotte från Karin

Charlotte skriver: Är det omöjligt att tänka att det vore önskvärt att BÅDA grupper skulle få bästa möjliga vård?

Nej, det är inte omöjligt att TÄNKA att det vore önskvärt. Det är inte omöjligt att tänka, drömma och önska att skattemedlen kan räcka till allt, som man skulle kunna tänka sig.

Det är däremot i praktiken omöjligt att handla så.

Det är av KOSTNADSSKÄL som region Skåne har gått i bräschen för att inte ge kvinnor med bröstcancer den senaste livsförlängande behandlingen (samtidigt som man prioriterat att öka tillgängligheten för sjukvård för "patienter utan avtal eller försäkring").

PS Jag är Karin och inte någon annan och jag har inte någon anknytning till sverigedemokraterna.

Tror verkligen Charlotte, att det bara är sverigedemokrater som inser, att skattemedlen inte kan bekosta allt, som man skulle kunna TÄNKA sig.

Karin

Charlotte sa...

Ja, återigen noterar jag att du tycker att den kostnaden ska täckas genom att neka vård till andra människor som behöver vård.
Det är inget sätt att propagera för bättre vård till cancersjuka kvinnor som förtjänar respekt.

Karin sa...

Till Charlotte från Karin

Charlotte skrev: "återigen noterar jag att du tycker att den kostnaden ska täckas genom att neka vård till andra människor som behöver vård".

Men det är ju region Skåne som handlar så och Charlotte som verkar finna region Skånes prioritering OK.

Region Skåne beslöt att prioritera sjukvård för "patienter utan avtal eller försäkring" på bekostnad av kvinnor med bröstcancer.

Region Skåne täckte alltså (helt eller delvis)kostnaden för sjukvård för "patienter utan avtal eller försäkring" genom att neka vård till andra människor som behöver vård (t.ex. neka kvinnor med bröstcancer den senaste livsförlängande behandlingen).

Karin

Charlotte sa...

Vilket skitprat. Tror du sjukvårdspolitikerna har satt sig ner och gjort den prioriteringen? Lägg av.
Vill du diskutera & kritisera deras sjukvårdspolitik så föreslår jag att du vänder dig direkt till dem. Eller starta en egen blogg. Använd inte min blogg som en arena för din förvridna retorik, tack.

Karin sa...

Till Charlotte från Karin

Charlotte skrev: "Vilket skitprat. Tror du sjukvårdspolitikerna har satt sig ner och gjort den prioriteringen?"

Hur tror Charlotte att prioriteringar går till?

Sjukvårdspolitiker tänker givetvis igenom vad de gör t.ex. hur de skall finansiera kostnaden för sjukvård för "patienter utan avtal eller försäkring".

Region Skånes sjukvårdspolitiker vet, att om de nekar kvinnor med bröstcancer den senaste livsförlängande behandlingen, så kommer varken Maciej Zaremba eller Charlotte att reagera.

Kvinnor med bröstcancer är därför en grupp som det är lätt att trampa på, eftersom Maciej Zaremba inte bryr sig och Charlotte inte heller reagerar, startar namninsamling osv.

Karin

Charlotte sa...

Fattar du trögt Karin? Jag skrev: starta en egen blogg, kontakta dina sjukvårdspolitiker & diskutera med dem. ANVÄND INTE MIN BLOGG TILL ATT GE UTLOPP FÖR DITT FÖRVRIDNA TÄNKANDE.
Om du tror att sjukvårdspolitikerna suttit ner & tänkt "hur ska vi bekosta vård av papperslösa...jag vet, vi skär ner på de cancersjuka kvinnorna!" så är det verkligen lönlöst at diskutera med dig. Dessutom bortser du ifrån att det inte bara är i Skåne man beslutat ge papperslösa vård. Av humanitära skäl. Vård är nämligen en mänsklig rättighet. För alla. Har du tänkt på det nån gång?

Karin sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.