måndag, maj 05, 2008

Högerns skuld

Visst är det så, att när det från vänsterhåll påpekas att även högern bär på en skuld så görs detta inte sällan i syfte att slippa den egna historieuppgörelsen. Samtidigt är högerns ständiga fingerpekande mot vänstern tämligen skenheligt - som om man inte själv alls hade några stinkande kadaver i bakluckan. Ett av dem kan man läsa om i en essä av Ola Larsmo på DN Kultur. Det är "högerns inställning under andra världskriget och dessförinnan"-kadavret.
Mina tankar återkommer ständigt till ett annat kadaver, som man kunde känna lukten av under valstugereportaget 2002. Och det är inte "högerns inofficiella inställning till invandrare i allmänhet"-kadavret jag tänker på då, utan ett annat. Det som ett ögonblick stank till vid sidan av den andra stanken. När en ung moderat beskrev chilenska flyktingar som "De som Pinochet inte fick tag i", närmare bestämt. Vad hade hänt om någon från vänstern hade talat om östeuropeiska flyktingar som "de som Stalin/Ulbricht/Jaruzelski osv inte fick tag i"? Ärligt talat tror jag inte att det är sannolikt att någon från de vänsterinriktade riksdagspartierna överhuvudtaget hade kunnat säga något sådant, varken on eller off the record. Jag mötte under min tid i Vänsterpartiet aldrig någon som hade en sådan attityd - vilket förstås inte innebär att man inte har problem med sitt förflutna, för det har man, helt klart. Men om det nu mot förmodan hade hänt (att någon uttalat sig så) hade det naturligtvis blivit ett ramaskri utan dess like på ledarsidorna. Det hade ältats i åratal om den brunröda röran. Men den blåbrunsvarta röran, den tiger man om.

Uppdatering: "En av dem som Pinochet inte hann med", ska det korrekta citatet vara enligt Bulten. Inte för att det förändrar något i sak...

14 kommentarer:

Niklas Lindgren sa...

En första reflektion på vad du skriver är ju: Vem fan är Kenneth Kvist (alltså snubben som kom med det famösa uttalandet)? Och vem företräder han?
Så vitt jag vet var Kenneth Kvist en lokal dussinmoderat från Köping utan någon som helst ledande ställning i partiet. Vad kan man då kräva av ett parti och en partiledning i en sådan situation, där någon småfisk går ut med horribla åsikter? För alla partier innehåller ju med all säkerhet några knäppgökar (vilket naturligtvis kan ta sig i uttryck på olika sätt) men det är ju inte samma sak som att partiet står för knäppa åsikter. Och partierna kan och borde troligtvis inte ha superkoll på varenda parti-aktiv. Jag har svårt att finna något annat ansvar rent centralt från ett parti än att officiellt uttala sig om att det som småfisken sagt är fullständigt uppåt väggarna och kicka ut vederbörande. Och därmed borde skuldfrågan vara avklarad.

Vänsterns lik i garderoben har ju heller aldrig berott på förlupna ord från lokala partifunktionärer. Det handlar ju snarare om ett parti som varit en ren satellit åt sovjetkommunismen, som lurat sina medlemmar att flytta till Stalins Sovjet, som trots officiellt uppbrott med Sovjet hade djupa kontakter med fängelsestaten DDR långt in på 80-talet, vars nuvarande partiledare kallade sig leninist på 2000-talet och vars förtroendevalda i partistyrelse och Riksdag är med i svensk-kubanska föreningen (eva Björklund) eller fortfarande inte accepterar Stalins brott (Siv Holma). Härmed torde skuldfrågan ur synen på detta parti få en annan innebörd. Tal om ”Högerns skuld” med hänvisning Kenneth Kvists uttalande är ju inget annat än en rätt lustig kollektiv skuldbeläggning av ett parti och dess medlemmar, trots att partiet tog avstånd från uttalandet.

Charlotte sa...

Det intressanta är ju om Kvists ord var ett symptom på något mer djupgående. Vad är det för attityd som ligger bakom ett sådant uttalande? Varifrån kommer den - och varför på förhand avfärda att det skulle kunna vara fler som delar den - människokärleken stod uppenbarligen inte högt i kurs i Moderata samlingspartiet 2002 överhuvudtaget av valstugereportaget att döma. Men nu var det egentligen inte bara moderaterna utan högern i stort med allt vad den har av historiskt bagage, allt från rösträttsmotstånd, Heimdal & bollhusmötet, ogillandet av kritik mot apartheidregimen i Sydafrika m m, jag intresserade mig för. Svenska Dagbladet, vars hätskhet mot allt som luktar vänster är enorm, var f ö väldigt undfallande i sin attityd mot såväl Pinochet som militärkuppen i Argentina på sjuttiotalet. Jag vet inte om det är så givande att diskutera med dig, du verkar helt inställd på att högern är liljevit medan vänstern är nattsvart, och en så rigid hållning är iofs intressant i sig men rätt svår att rubba...Jag föreslår i alla fall att du läser TLM-numret på temat, häftet har just namnet "Högerns skuld", det är TLM nr 3, 1994.

Niklas Lindgren sa...

Om vi för det första tar valstugedebaclet så är det möjligt att du har rätt. Det kanske fanns/finns ett otroligt människoförakt gömt hos moderaterna 2002. Men hur VET du att det verkligen var så? Har du ens några trovärdiga bevis för att så är fallet? Du har en handfull uttalanden från en bunt småfiskar inom partiet som kommer med riktigt risiga uttalanden. Vad bevisar det? Så vida du inte kör med kollektiv skuldbeläggning ingenting. Det kan vara, och är rätt troligt att det var en bunt freaks som uttalar sig. Det är en jäkla skillnad på om en bunt dårar dras till ett parti, eller om ett parti är vansinnigt. Exempelvis pågick det en debatt på nätet innan senaste valet där en småfisk till sossebloggare visade upp en totalt ohämmad homofobi. Säger det något om SAP? Enligt mig nej..men enligt dig?
De andra diskussionerna berörde jag inte direkt, och det var inte heller min mening. Men jag tycker att studentföreningen Heimdahl kan stå för sin egen historia utan att dra in tex liberaler eller den samlade borgerligheten..

Charlotte sa...

Heimdal är en borgerlig studentförening. Den ingår alltså i högerrörelsen i stort.
Vad jag är ute efter - som du inte verkar ha greppat - är att ett motsvarande uttalande från vänsterhåll, som det uttalandet mannen i valstugereportaget gjorde, med största säkerhet betraktats som typiskt för vänstern och ett typiskt exempel på "rödbrunhet" - liksom det på borgerliga ledarsidor automatiskt hade setts som typiskt för v om det osannolika hade inträffat att en hel hög vänsterpartistiska valstugearbetare hade luftat främlingsfientlighet. Medan man nu, som du så tydligt demonstrerar, utgår från att det handlar om enstaka knäppskallar, att det hela inte betyder någonting, etc etc. Som om det skulle vara en tillfällighet att knäppskallarna samlats just i det moderata samlingspartiet...det är liksom skillnad på EN knäppskalle och ett helt syndrom...Så fanns det ju också enstaka moderater, Tove Lifvendahl t ex, som insåg att det fanns ett problem, som t o m skämdes över sitt parti. Men det vanligare sättet att reagera på är att man inte ens vill diskutera saken. Punkt. I stället riktar man hätska utfall mot de som gjorde valstugereportaget.
På samma sätt som vi får leta förgäves över moderaternas vitbok över den egna rörelsens tidigare försyndelser. Men att det skulle föreligga något symmetriskt förhållande till vänsterpartiet, det har jag liksom aldrig påstått.

Anonym sa...

Å andra sidan finns något inom högern som tar i mot rasism. Åtminstone enligt denna krönika:

http://www.smp.se/ledare/kronikor/hogern-tar-over-antirasismen(459415).gm

Men mer självkritik behövs hos alla partier.

A-K Roth

Charlotte sa...

Den artikeln du länkar till tyckte jag faktiskt var ganska märklig A-K. Det är många som vill se främlingsfientlighet i den s k antiglobaliseringsrörelsen, eller globaliseringsrörelsen eller vad man vill kalla den - det finns kanske främlingsfientlighet där men absolut inte som ett dominerande fenomen, tvärtom drivs de flesta som är engagerade där av en omsorg om helt andra delar av världen än den egna.
Men det är klart att det finns antirasister också till höger. Tuve Skånsberg, en kristdemokrat i Skåne, t ex, han verkar vara föredömlig tycker jag. Han har varit en av de få som velat ta debatten mot Sverigedemokraterna, på ett tidigt stadium.

Bulten i Bo sa...

Om man läser Richard Slätts artikel i SMP (den som A-K Roth tipsar om) kan det vara på sin plats att kolla hur stort avstånd den gode Richard själv håller till rasismen.

Niklas Lindgren sa...

Charlotte
Jo jag har greppat på det och även svarat. Men det är möjligt att det inte var tydligt nog.
För det första, du utgår från att den så kallade valstugeundersökningen var något som liknade en statistisk säkerställd undersökning som gör att vi kan dra några generella slutsatser om politiker i partier. Så var ej fallet. Man gick till 54 valstugor varav 17 var moderata (vilket förresten skulle jämföras med 1 vp-valstuga) och fick därmed en bunt vidriga uttalanden från främst en handfull moderater. Enligt din logik så kan man döma ett parti med 55000 medlemmar på en handfull av dessa och dessutom utkräva partiet på någon form av ursäkt . Det tycker inte jag. Det var alldeles för få utfrågade, de som fastnade i näten var för liten småfisk, och mig veterligen har det heller inte funnits någon form av sanktionering centralt.
Däremot, vilket är en annan fråga, tycker jag att det är tillräckligt med varning för att man som del av moderatledningen skall undra hur det står till ute lokalavdelningarna och även reagera inom organisationen. Där har ju faktiskt också hänt en del hos moderaterna. Jämför tex hur snabbt den där tokan som tyckte att det skulle vara mer blonda barn i TV rök ut med buller och bång.
För det andra, vänstern eller mer specifikt vänsterpartiet, har knappast dömts för vad enskilda medlemmar och kommunpolitiker sagt. VPs mörka förflutna handlar ju om att man varit en lydorganisation till en av historiens värsta diktaturer. Därmed förstår jag faktiskt inte var dina slutsatser angående olika måttsstockar kommer ifrån.

Men om vi nu är intresserade av osmakliga uttalanden så kan man ju alltid jämföra Kenneth Kvist med Eva Björklund (VPs partistyrelse) som sagt att de 75 oppositionella kubaner som spärrades in av Castro 2004, för sina åsikter skull, var ”spioner” och USA-kollaboratörer. Är det inte rätt fräckt att anklaga samvetsfångar för att vara landsförrädare i paritet med Stig Bergling?

Charlotte sa...

Niklas,
det är möjligt att jag i min tur inte varit tillräckligt tydlig med att jag är fullt medveten om problemen i v (fast jag skrev faktiskt att jag inte hävdar att det skulle föreligga någon symmetri mellan högerns & vänsterns försyndelser - de är av olika beskaffenheter). Jag själv lämnade partiet bl a p g a de här sakerna - medan man under nittiotalet hade en demokratisk utveckling så ersattes den med Ohly (förenklat) av en återgång till större ortodoxi, och att Björklund valdes in i partistyrelsen är helt klart ett symtom på det. Du behöver inte föreläsa om detta.
Jag konstaterar att du inte tycker det är särskilt allvarligt att man hittar en hel hög med rasister i sjutton slumpvis utvalda moderata valstugor - mindre än en tredjedel av de valstugor man besökte var alltså moderata, ändå var det där den absolut övervägande delen rasistiska uttalanden fanns. Jag har inte skrivit att man ska "be om ursäkt" - vilken meningslös åtgärd! - utan vad jag ifrågasätter är den skenheliga hållningen till höger, där man aldrig ser sig ha anledning att ifrågasätta människosynen i den egna rörelsen (visst, enstaka moderater gjorde det - men de flesta gjorde det inte) medan man tvärtom mer eller mindre utmålar vänstern som en rörelse bestående av ondskefulla varelser vars motiv aldrig kan vara goda.
Därmed vare diskussionen avslutad från min sida.

Charlotte sa...

Bulten: du som är så jäkla noga med exakta citat etc, du låter alltså Slätt ansvara för några oidentifierade citat tagna ur bloggar (och ur kontext) som återfinns på hans bloggrulle? Herregud...

Charlotte sa...

@ Niklas igen: där generaliserade jag förstås rejält. Istället för "aldrig ser sig..." ska det kanske stå "oftast inte..." eller så. Eller "tenderar att inte..." :-)

Niklas Lindgren sa...

“Jag konstaterar att du inte tycker det är särskilt allvarligt att man hittar en hel hög med rasister i sjutton slumpvis utvalda moderata valstugor…”

nej det skriver jag inte. Vad jag skrev var att för utomstående tycker jag inte det är en så stor sak såvida man inte vill döma 55000 moderatmedlemmar på en handfull tokars uttalanden.
Däremot skrev jag att moderatledningen borde ha varit oroad. Så vitt jag har förstått så var de det också. Jag är inte riktigt säker på detaljerna, men jag har för mig att det nu finns någon form av moderatkontrakt eller liknande som moderata folkvalda måste skriva under på. Och där står det att man förbinder sig att följa en bunt ramåsikter som exempelvis antirasism etc.. Om man bryter mot dem (som tanten som ville ha mer blonda barn i TV) kan man mer eller mindre förpassas ut ur partiet med det samma.

Charlotte sa...

(Kommentar till tidgare kommentar)
Eller är det verkligen Skånberg jag menar? Jag blir osäker nu...Karln verkar ju vara en rasande homofob, att döma av vad som står om honom på den utmärkta bloggen Antigayretorik...Aldrig får man vara riktigt glad.

Niklas: Det är onekligen intressant om det är så att moderaterna måste skriva under en sådan deklaration.

Charlotte sa...

Jag vet inte om nån läser detta, det är kanske en rätt meningslös kommentar: kom just på att det var Rolf Tuvesson från KD jag tänkte på, INTE Tuve Skånberg.....