onsdag, februari 27, 2008

Det senaste från Svenskt Näringsliv...

...är att vi ska uppluckra anställningstryggheten för det kvinnliga företagandets skull. På DN Debatt idag:

"En förvånansvärt liten andel kvinnor lämnar en anställning för att starta företag. Sannolikheten för att en kvinna utan arbete ska bli företagare är mer än tre gånger högre än för en anställd kvinna. Den trygghet som är förknippad med anställning bromsar snarast kvinnors företagande."

För bara några månader sedan propagerade de på samma plats för att vi ska uppluckra anställningstryggheten för arbetsplatsmobbningens skull. Nu som då hänvisar man till "en ny undersökning" som, mirakulöst!, tycks visa på att receptet för att öka kvinnors företagande (liksom alltså för att minska problemet arbetsplatsmobbning) bl a handlar om att minska anställningstryggheten. Det är ju fantastiskt. Finns det något problem överhuvudtaget som inte går att lösa med detta universalmedel?
Då som nu är Svenskt Näringslivs egen lille favoritbudbärare Stefan Fölster en av undertecknarna. En av de andra jepparna kommer också därifrån. Att den tredje, som man låter stå först, är VD för Womens business research institute är inget som förändrar huvudintrycket: att detta handlar om den gamla vanliga högerpropagandan, och att intresset för kvinnors företagande kommer i andra hand medan intresset för att förespråka en klassisk högerpolitik kommer i första.
Intressant är också följande stycke:

"Bland de kvinnor som uttryckt intresse för att starta företag uppger tre fjärdedelar att de tror att de skulle ha svårt att klara sig ekonomiskt den första tiden. Två tredjedelar anger att 'jag har för lite besparingar för att kunna starta företag'.
Man skulle kunna tänka sig många olika åtgärder som försöker att ta itu med det hindret. Allt från sänkta skatter och avgifter för företagare, avdragsgillt sparande för dem som vill bli företagare, eller möjligheten att använda en del av premiepensionssparandet till att starta företag. Inspirationskampanjerna ersätter också på detta område verkliga åtgärder."

Höjda kvinnolöner skulle ju annars kunna vara ett lösningsförslag. Men det nämner man förstås inte ens. Däremot uttrycker man naturligtvis en önskan om att det ska bli lättare att konkurrera inom den sociala sektorn ("
Många kvinnor arbetar i kommun- eller landstingssektorn. För att komma i gång som företagare måste de normalt vinna en upphandling. Upphandlingarna görs ofta mycket mer komplicerade än vad de enligt lagen skulle behöva vara."). För det är ett försvagande av det sociala samhället man önskar sig.

För övrigt tycker jag det är skräp att de båda kvinnor som när de var minderåriga utnyttjades av samhällets stöttepelare, vilka sedan skyddades av andra samhällets stöttepelare, inte ens kan få en ursäkt.
Se Isabella Lunds kommentar.

5 kommentarer:

Isabella Lund sa...

Jag tappar hakan Charlotte, den tappas över idiotin och den otroliga dumheten.

Charlotte sa...

Ja, eller hur......

Daniel sa...

Dom framställer kvinnor som lata och bekväma och utan ansvarskänsla.
Det är uppenbarligen legalt när man har en undersökning på det.
Men med rätt frågor så kan man få fram precis vad man vill.

stefan hallgren sa...

"Är du lönsam lille vän?" frågan kan väl snart ställas på kvinnor som kollektiv grupp. Om du varken är produktiv inom privata sektorn eller föder minst 2.1 barn så är du verkligen inte lönsam lille vän.

Men återigen, jag tror att detta bara är ett taffligt försök att säga att dom vill ha flexicurity a la Danmark typ, men det får man inte säga öppet i Sverige på DN, så de lindar in det på ett sätt så att det ser ännu värre ut.

Charlotte sa...

Ser ännu värre ut indeed...