måndag, november 19, 2007

Strategier för förlorare

"Satsning på svaga grupper ett hot mot välfärdsstaten"

Står det på DN Debatt idag. Det är en rapport från SNS, "ett fristående nätverk av opinionsbildare och beslutsfattare", som ligger till grund för det påståendet.

Globaliseringen av världsekonomin gör framför allt fattiga och lågutbildade till förlorare. Men de kan inte skyddas av låglönesatsningar och höjda ersättningsnivåer i socialförsäkringarna. Detta skulle nämligen underminera grunden för välfärdsstaten, som är beroende av höga skatteintäkter från generellt stigande inkomster. Att bli vinnare i den globala konkurrensen kan paradoxalt nog öka svårigheterna att få in lågproduktiva grupper på arbetsmarknaden utan att dessa tjänar så lite att de blir ett låglöneproletariat. Därför behöver Sverige som nation en strategi för förlorarna om vi ska kunna behålla välfärdsstatens grundläggande element.

Ja, så står det i ingressen. Vad strategin för förlorarna närmare bestämt ska gå ut på förblir oklart. Intrycket är att strategin mest handlar om att de ska skapas. Jargongen känns igen: livet är konkurrens, det finns och ska finnas vinnare och förlorare -- klyftan skapar dynamik. Det konstiga är ju, att medan välfärdsstat alltid tidigare har inneburit en strävan att minska klyftorna, skapa materiell och social trygghet för alla och främst med de så kallade förlorarna i åtanke så hävdar nu SNS alltså att en strävan efter att minska klyftorna i själva verket underminerar välfärdsstaten. Men, frågar jag mig, men -- vad fan är då välfärdsstaten egentligen enligt SNS? Ordet reducerat till ett tomt, nästan meningslöst begrepp.
Så är det förstås inte heller några losers som utgör SNS. Nej, det är ledare, beslutsfattare, tongivande personligheter. Som alltså tar sig friheten att sitta och peka ut vilka som ska definieras och vara/bli till förlorare både materiellt och kulturellt. Det är jävligt obehagligt. Och naturligtvis handlar det, som herr Svensson påpekar, om politisk propaganda kamouflerad till vetenskap, inget annat.

Andra som fattar grejen: Heiti, Tankesmedjan Limbo, Guero.

12 kommentarer:

stefan hallgren sa...

DN igen. Jag kan bara säga att efter att ha läst hyllningarna till kommunistiska massmord o.dyl. på DN:s kultursida på 70-talet UTAN ATT NÅGON NÅGONSIN GICK I SVAROMÅL så är och förblir DN för mig ett skämt.

Charlotte sa...

Ja ständigt detta DN.Man borde förstås strunta i DN lite oftare. Jag kollar slentrianmässigt upp nätupplagorna av de "4 stora" (DN, SvD, GP & Sydis) varje morgon. Men jag är egentlgien inte särskilt förtjust i någon av dem förutom vissa enskilda skribenter & Svenskans understreckare som brukar vara bra.

Mr Brown sa...

jag läste igenom artikeln igen och det är ju som om den vore skrivna av ett gäng ekonomer på speed. Det blir nästan komisk även om det träiga och tragiska tar överhanden. Som du säger: vad vill dom egentligen? förmodligen ingenting, mer än att säga att alla kommer att bli fattigare.
de är i alla fall så hyggliga att de medger att det är en dålig ide att sänka lönerna till fattigdomsgränsen. aldrig har väl uttrycket "another workld is possible" känts mer akut!

Charlotte sa...

HAHAHA "ekonomer på speed", briljant! Och exakt.

stefan hallgren sa...

Om de åtminstone hade sagt "medborgarlön", men det är tydligen för mycket begärt av dagens nyliberaler, som snarare ser Kina som den Absolut Ofelbara Modellen (inget socialbidrag, no nothing); och därmed är vi tillbaka till det oreserverade Kina-hyllandet på 70-talet, som jag kunde vara utan då, och som jag kan vara utan nu också.

stefan hallgren sa...

Förut var det kapialistklassen, eller bara dem med glasögon, som skulle utrotas, nu är det bidragsparasiterna. Mao är död och den ekonomistiska totalitarianismen lever - på DN! För inte kunde väl en hel generationer av marxister ha fel?
Naturligtvis inte. De har bara tagit på sig slips och blivit nyliberaler.
Frihet och sunt förnuft tror de som vanlig inte på.

Mr Brown sa...

efter den där artikeln tror jag på sätt och vis t.o.m föredrar Kristdemokraternas moralism framför en amfetaminknaprande utopisk-teknokratisk ekonomist-elit. det känns som om författarna inte är långt ifrån att föreslå att man åtterupptar steriliserings-kampanjerna från förr, och sen är det bara en liten bit kvar till vi har ett eutanasi-program. ni vet resten.

Charlotte sa...

Jag saknade också ordet "medborgarlön". :-)
Förresten, är du medlem i Folkrörelsen för medborgarlön (finns i länklistan t h)? Om inte så borde du kanske vara det. Så dedikerad som du är så borde du vara en tillgång i en sån förening.

Charlotte sa...

Ovanstående kommentar var till Stefan...

Mr Brown: ja...eller så vill de kanske ha en reserv att bruka efter behov? Som hålls flytande på lägsta möjliga nivå...Ja, jag vet inte. Jag förstår verkligen inte hur de tänker, egentligen.

stefan hallgren sa...

Ja, Charlotte, jag är medlem, eller har varit. Jag har inte fått nåt utskick på länge, trodde att de hade lagt ner.

stefan hallgren sa...

Problemet med den där totalitär-ekonomistiska nyliberalismen är f.ö. att den inte skiljer på människor och varor. De kan gapa om att människan är så speciell och har rätt att göra en parkeringsplats av hela planeten, om hon så vill, men hon får i grund och botten aldrig vara något annat än arbetskraft och skattebas, det framgår väldigt tydligt i resonemanget. Och det blir i grunden ett reaktionärt, anti-liberalt resonemang, där teknikutveckling och människors Pursuit of happiness aldrig får gå så långt att andelen arbetade timmar minskar.

Charlotte sa...

Jaha, jag trodde det var en aktiv förening. Är själv inte medlem (och har dåligt samvete för det).
Och jo, ja, jag kan inte annat än instämma i det du skriver om nyliberalismen. Den reducerar människor till varor och konsumenter. Det tycks mig att den bygger lika mycket på naivitet - en naiv oförmåga att förstå det problematiska i att reducera människor till deras ekonomiska liv och bärkraft som verkar handla om att man inte fattar vad BRIST PÅ PENGAR, fattigdom, egentligen handlar om - som på cynism.