torsdag, mars 06, 2008

Okej

Jag tycker rent spontant faktiskt inte Folkpartiets förslag om att ta bort rättigheten för vissa att slippa gymnastik och/eller sex- och samlevnadsundervisning på grund av föräldrarnas ogillande av dessa ämnen är så dumt. Rubriksättningen -
"Tvinga invandrarflickor att delta i sexundervisning"
- är som den är, braskande och som designad för att utlösa ryggmärgsreflektioner vilka ibland kan vara berättigade men knappast, som jag ser det, i det här fallet. För det handlar om att ta bort en rätt att av ofta förtryckande skäl slippa det som för andra redan är ett obligatorium, inte om att skapa ett nytt och särskilt tvång för invandrarflickor. Jag har svårt att som Heiti se detta som en fråga om att "ersätta mångfald med enfald" - att bevara kulturella skillnader är inget självändamål i den mån dessa handlar om att kontrollera flickor och hålla kvar dem i ett tillstånd av okunskap och osjälvständighet, så mycket tycker jag vi borde ha lärt oss under de senaste deceinniernas lopp. Samtidigt kan jag förstå hans rädsla för risken "att vi får se en massiv flykt från kommunal skola till mer inbjudande friskolor med religiösa förtecken". För visserligen säger ju folkpartisterna på DN Debatt att sådana inte ska kunna fungera som en frizon i dessa avseenden, men i realiteten är det lätt hänt att de i praktiken gör så trots en yttre anpassning till Skolverkets krav (bäst vore det att bara undantagsvis tillåta konfessionella friskolor, anser jag).
Med tanke på Folkpartiets nya image som Sveriges främsta ordningochredaparti under ledning av major Björklund, och den förkärlek för repression som nyligen visade sig i förslaget att ge polisen befogenheter att ingripa mot skolkare (något Moderaterna som parti dock har sagt nej till) är det förstås påkallat att man frågar sig hur detta ska implementeras. Lärarförbundet påpekar att dialog är att föredra framför det råa tvånget. Ordförande Eva-Lis Preisz säger: " Det är inte så lätt att säga ja eller nej till det folkpartiet säger. Men det får inte gå till totalkonflikt." Gör det det riskerar eleverna komma i kläm. Bloggaren Johanna Nylander går också in på detta: "Att föra dialog om att anpassa undervisningen efter religiösa eller kulturella önskemål först är ju faktiskt inte en motsättning med att undervisningen är obligatorisk. Socialdemokraterna är dock av en annan åsikt, och tycker lagen är bra som den är, utan deras vice ordförande i utbildningsutskottet är misstänksam mot utspelet eftersom att folkpartiet enligt henne har lagt fram förslag som 'andas främlingsfientlighet'. Personligen tycker jag inte det finns en uns främlingsfientlighet i att kräva att skolbarn får samma undervisning oavsett bakgrund, kultur eller religion. Snarare tvärt om." Jag håller med Nylander om att man inte behöver läsa in någon främlingsfientlighet i detta. Men jag tror att det kan finnas lägen då en fullgod undervisning kan komma att kollidera med "religiösa eller kulturella önskemål" - och jag är inte säker på att det är de sistnämnda som ska ges företräde.
Som ps vill jag lyfta fram de här raderna av Jakob Heidbrink om artikeln:

"Om man skall kritisera artikeln över huvud taget, kan man för det första kanske anmärka på att författarna förvisso talar om att problemet finns i olika grupper, men att tjejer med bakgrund i Mellanöstern och av muslimsk religiös övertygelse särskilt framhävs. Det kan antas att problemet är större än så (författarna antyder också att problemet även förekommer hos invandrare från Sydamerika och Östeuropa; vi skall heller inte glömma bort att det i Mellanöstern finns en del kristna och judar också). Det finns säkert en eller annan svenskfödd kristen fundamentalist som inte tillåter sin dotter att delta i obligatorisk undervisning heller. Å andra sidan är det kanske inte så konstigt att man i en debattartikel (med dess begränsade utrymme) framhäver den grupp invandrare till vilken majoritetsbefolkningens kulturella avstånd är störst. Det är alltså ok att fokusera på den grupp som tycks ha störst problem."

Ja, men det ställer krav på läsaren att inte tolka artikeln islamofobiskt. Inget fel i det dock, kanske. Ett öppet samhälle ställer krav på sina invånare.


En liten peppning inför åttonde mars, kanske?
-----------
..och så, som vanligt, de eviga 2010+-referenserna.... Jo, alltså. Jimpan tycker att Billström är sverigedemokratisk. Ilse-Marie återvänder till ett kärt ämne: alliansens vårdpolitik. Ilona skrvier om våld mot kvinnor. Och peppar inför åttonde mars, hon också.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Ska dessa invandrare behöva drunkna och bli gravida för att de missade viktig undervisning.Och om nu skolans undervisning inte är viktigare än att vissa ska slippa varför inte lägga ner hela skolan då.

Pelle

Anonym sa...

Du är så klok. :-)

(Intressant, inte minst i relation till min senaste moderatbashing, är att moderaterna - trots att inte Ulf Kristersson varit ensam i partiet om sin ståndpunkt - nu säger nej till fp-förslaget om polishämtning av skolkare. Jag håller förstås med Margareta Pålsson, alldeles oavsett ideologiska bevekelsegrunder: Förslaget måste ses som ren populism, fp vet förmodligen att polisen aldrig skulle prioritera att avsätta resurser att hämta skolkare.)

Charlotte sa...

Äsch, Jimpan, så du säger. :-D
Ja just det, moderaterna sade ju faktiskt nej till det där - jag lägger till det som parentes i postningen.

Heiti Ernits sa...

Jag kan bara hålla med Jimpan. Klok reflektion, som vanligt skall jag väl säga *smicker* *smicker*

Enkelt sammanfattat: Jag delar problemformuleringen men inte metoden.


" Jag håller med Nylander om att man inte behöver läsa in någon främlingsfientlighet i detta."

Jag läser egentligen inte in främligsfientlighet i själva sakfrågan. Det jag egentligen syftade på (jag har kanske inte riktigt fått fram det) är att det kommer av många att upplevas som ett sådant.


Sen håller jag med Jimpan:

Förslaget andas enbart populism. Men detta sker, enligt mig, på andras bekostnad. Vi får se vad framtiden har i sitt sköte.
Det kan hända att jag är alltför 'socialkonstruktivistisk' och känslig ;)

Charlotte sa...

Heiti: nej, jag syftade inte heller på dig, detta med att läsa in främlingsfientlighet i förslaget. Det var s-politikern Marie Granlund som gjorde det, närmare bestämt.

Du är säkert inte "för känslig".
Och det är väl tur att vi inte alltid är ense i allt - hur kul hade det varit, liksom? :-)

Ulf Pettersson sa...

Bra att du stöder förslaget. Att alla barn ska ha samma rätt till kunskap om sex och simning är självklart.

Det är helt omöjligt att säga sig vara för jämställdhet men acceptera könssegregerade skolor därför att vissa enskilda hänvisar till sin religion.

Om man börjar dela ut undantag för somliga från gemensamma normer, finns det inget som hindrar andra att kräva motsvarande specialregler. På så sätt kan alla jämlikhetsskapande landvinningar successivt rullas tillbaka och ersättas av fundamentalism och uråldriga religiösa regler.

Det trista med den här debatten är många vänstermänniskors djupa kognitiva inkonsekvenser och medias elaka behandling av ett vettigt förslag.