tisdag, mars 18, 2008

Föga förvånande

Björn Elmbrant på Dagens Arena har läst medlemmarnas synpunkter i socialdemokraternas jobbrådslag och finner en rädsla för ökad anpassning till borgerlig retorik och problembeskrivning. Det är föga förvånande. Alltför länge har man trott att förnyelse och anpassning till väljarkåren stavas m-i-t-t-e-n-p-o-l-i-t-i-k. De som deltagit i sossarnas rådslag är förstås inte "folket" utan vissa delar av medlemskadern - men jag skulle gissa att de bättre representerar medelsossen än de kavajklädda på regeringskansliet.

"Bjuvs arbetarkommun skriver i en sammanfattande suck att 'alltför ofta i jobb-rådslaget känns det som om vi anammat borgarnas vokabulär och synsätt'. Och det ligger en del i den iakttagelsen.
/---/
'Hur ska a-kassan tydligare stärka arbetslinjen?' frågar partiledningen, likt ett eko av den borgerliga regeringen. Den unisona kören nerifrån är att arbetslinjen ska stärkas på andra sätt än genom att försämra a-kassan.
Några röster i rådslaget tvekar t.o.m. inför själva ordet 'arbetslinje', eftersom det inte längre förknippas med socialdemokraternas trygghet, utan med moderaternas piska.
/---/
Även om det är en glädjekalkyl, när det sagts att 5 000 personer skulle ha deltagit i samtalen om jobben, är det ingen slagen rörelse som talar i de svar vi läst, utan en stark solidarisk röst.
Tydliga värden och värderingar efterlyses av 'dom därnere', som ett alternativ till finansminister Anders Borg och hans räknenissar. Därför får Mona Sahlin och de andra i s-toppen passa sig, så att inte de också fastnar i teknik och taktisk anpassning."

En av kommentatorerna till Elmbrants artikel sätter dock fingret på en öm punkt:

"Jag bor en en av landets större kommuner och där är det en handfull yrkes- och fullblodspolitiker som hållit i alla trådar, och formulerat kommunens svar till rådslaget. Bjuvs Arbetarkommun i all ära, men jag misstänker att det ser ut på likartat sätt runt om i landet. Den s k 'Rörelsen' representerar helt enkelt ingen rörelse längre, enär det inte längre existerar någon sådan...Möjligen undantaget Bjuv..."

Vilket påminner om att stärkt interndemokrati och nya former för organisering kan vara en lika viktig del av den önskade förnyelsen som det politiska innehållet.

Inga kommentarer: