lördag, maj 29, 2010

Antigayförföljelse i Uganda

En dokumentär om den hetskampanj mot homosexuella som pågår i Uganda kan ses via sajten QX.

Uppdatering: Tor på Antigayretorik har talat och skrivit om situationen i Uganda och en del andra afrikanska länder vad gäller synen på homosexualitet.

Inga kommentarer: