fredag, maj 29, 2009

SvT Opinion

1. Jag är med och tycker saker i veckans panel, tillsammans med Sanna Rayman och Henrik von Sydow. (Det är alltså snöflingor och inte väldigt stora mjäll som ligger i mitt hår & på min jackkrage på bilden.)

2. Gudrun Schyman slog till med en opinionsartikel om sexköpslagen för några dagar sedan. Den innehåller inget överraskande egentligen, Gudrun tycker att lagen bör stärkas och exporteras, men jag kan inte låta bli att kommentera dessa stycken:

För mig är det självklart att vi inte ska ha en lag som reglerar människors sexualitet. Möjligen är det så att debatten blir förvirrad just därför att flera debattörer tycks tro att prostitution handlar om sexualitet och sexuell lust, inom ramen för fria val.

På Prostitutions- och Spiralenheten i Stockholm, som jag besökte för ett par veckor sedan, berättar klienter, som både sålt och köpt sexuella tjänster, att försäljningen/köpen aldrig handlar om sexuell lust. Istället kan transaktionen för båda parter handla om att reducera ångest. Det kan också handla om att tjäna snabba pengar för att kunna betala tillbaka en skuld.

Vid djupare och längre samtal framkommer en förståelse av prostitutionen som ett självskadebeteende. En upplevelse av värdelöshet kan manifesteras i ett ytligt rolltagande baserat på makt. Mannen demonstrerar makt genom att köpa. Kvinnan gör samma sak genom att ha kontroll över vad som får göras och vad som inte får röras. Betalningen kan paradoxalt nog ge bägge en känsla av överläge. Makt och maktlöshet vävs samman i ett möte inom ramen för genuskontraktets starka och oskrivna lagar.

Sexköpslagen är alltså inte en moralisk lag som talar om att en viss sorts sex är fel. Det lagen säger är att det är förbjudet att köpa en annan människas kropp och utnyttja den för ändamål och tjänster som till synes har med sexuell lust att göra. Lagen reglerar alltså inte vår sexualitet utan det som händer när det inte längre handlar om sexualitet, utan om kapital och ångestreducering.

Alltså, vad det är det med just den här frågan som gör att folk blir så döva för vad de själva egentligen säger? Här påstås alltså skälen för att förespråka lagen inte alls ha med sexualmoral att göra - samtidigt som det tydligt sägs att vissa skäl för att ha sex är fel. Att personer som arbetar med sex kan ha sex i första hand för att de behöver pengar är knappast något överraskande. Så är det väl med de flesta arbeten? En person som serverar mat till andra människor på en restaurang lär göra detta mindre av lust till att servera mat än på grund av nödvändigheten att tjäna pengar. Varför är det så förkastligt att utföra just sexuella handlingar som ett arbete snarare än ett genuint uttryck för lust? Jag undrar också om Gudrun och hennes partners verkligen alltid haft sex av rätt skäl - förekommer det aldrig utanför prostitutionen att folk kan ha sex för att reducera sin ångest eller av något annat "icke-sexuellt" skäl (motsvara förväntningar, visa ömhet, whathaveyou)? Det förekommer ju också t ex att folk äter utan att egentligen vara hungriga, visar artighet mot människor de egentligen skulle vilja slå till hårt, klär sig i kläder som de valt p g a konventioner snarare än som ett uttryck för vad de själva tycker är vackert etc etc. Varför blir det "icke-autentiska" så himla farligt och dramatiskt när det har just med sex att göra?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Klockrent!

Jag tycker dessutom vi har rätt att självbehandla vår ångest hur vi vill så länge vi inte tvingar folk att delta.

I alla fall till en läkare beslutar om tvångsvård... Vilket förhoppningsvis sker restriktivt.

Charlotte W sa...

Tack redlib!
Jag är helt med dig ifråga om ångestsjälvbehandlingen...