fredag, augusti 04, 2006

valet och bibliotekslagen

Sedan 1997 har vi en bibliotekslag i Sverige som innebär att varje kommun måste erbjuda sina invånare någon form av kostnadsfri biblioteksservice. 2005 gjordes ett försök att stärka lagen genom att tillföra kravet att de också måste upprätta en biblioteksplan - något de flesta struntar i. Lagen är tämligen tandlös eftersom den inte specificerar närmare vad medborgarna ska kunna kräva av sin kommun i biblioteksväg. Högsby i Småland kom undan med att lägga ner samtliga filialer utan att länsrätten fann något att anmärka på. Och även om Högsby är skräckexemplet så är det inte den enda kommun som ostraffat missköter sig. Bibliotek betraktas alltsomoftast som en lyx att ha och mista trots att det är en verksamhet som förutom att vara ett kulturellt värde i sig också är förbunden med äldrevård, social omsorg, barnomsorg och integration. Jag menar genom sådana tjänster som exempelvis "Boken kommer", sagoläsning, böcker och tidningar på andra språk än svenska etc etc.
Den borgerliga alliansen har förklarat att de vill skrota det lilla skydd för biblioteksverksamheten som nu ändock finns. Bibliotekslagen ska bort. Argumenten skiftar, några är att "lagen ändå inte funkar" eller att "den innebär en inskränkning av det kommunala självstyret". Det första av dessa argument är nonsens (varför inte skapa en som funkar istället?), den andra är rätt intressant med tanke på att borgerliga politiker oftast inte är främmande för att "ställa krav" på den enskilda människan - i synnerhet på den utsatta, fattiga människan. Enligt högerlogik blir, däremot, ett krav på lokalpolitiker att tillgodose kommuninvånarna med en god biblioteksverksamhet alltså till ett slags förtryck.
Det enda parti vad jag förstått som kämpar för en skärpning av bibliotekslagen är Vänsterpartiet. Men som vanligt är inte kulturpolitiken det som mest högljutt diskuteras i medier eller på torgmöten. Kommer detta att förändras?

Inga kommentarer: