onsdag, oktober 13, 2010

Som om

Det ska vara en filmvetare till att recensera Ulrika Kärnborgs nya roman Som om, kan jag tycka efter att ha läst en del andra recensioner. En kritiker skriver om det påhittade regissörsnamnet Evelyn James - romanhuvudpersonens hjälte - som om (hehe) det vore en reell person. En annan berättade i sin ursprungliga text - som nu faktiskt ändrats på nätet - att han inte förstod att någon Evelyn James inte finns förrän han var i färd att skriva sin recension och googlade på namnet. Samme recensent menar att boken är "svår att ta på allvar". Tja, möjligen är det lättare för en kvinnlig läsare. Möjligen men inte nödvändigtvis. Hursomhelst är det roligt att läsa hur olika tankar denna roman givit upphov till hos olika skribenter.

Inga kommentarer: