lördag, september 25, 2010

Centrum och periferi

Jag rekommenderar idag Per Wirténs nya bok Där jag kommer från. Kriget mot förorten. Den är en (trots smärre överdrifter) skarp analys av den hierarkiska relationen mellan centrum och periferi, och de föreställningskomplex som styr uppdelningen.
Det är intressant att se hur väl vissa av reaktionerna på SD:s valframgångar låter sig förstås i ljuset av Wirténs reflektioner. Alice Teodorescu är en av dem som i ett missriktat försök att visa tolerans ondgör sig över den sorg och vrede många känner inför valresultatet. Hon förlägger också orsaken till det i "miljonprogammens" verklighet. Det är det gamla välbekanta vi-och-dem-mönstret hon använder sig av, där SD och deras väljare blir de stackars martyriserade "andra" vi minsann inte ska känna oss förmer än.

Vi som sannolikt inte bor i vandaliserade mångmiljonprogram, som inte har våra barn i skolor där svenska är exotiskt, vi som alltid vet bättre. Det är vi som nu utbrister att ni antingen är med oss, eller med rasisterna, vi som gillar olikhet men bara om man röstar ”rätt”. 

Att ogilla intolerans blir alltså en form av inskränkthet i denna analys. Men hur man än vrider och vänder på det - SD och deras politik står för främlingsfientlighet och bygger i sig på ett vi-och-dem-perspektiv. De röster som nu söker vrida perspektivet till att offerstämpla de intoleranta glömmer att de därmed sparkar på en tredje part. Men det var nu inte vad jag ville peka på, utan på hur Teodorescu tycks tro att SD-väljare faktiskt bor i vandaliserade mångmiljonprogram, och/eller att det är där som roten till det onda bor. Tja, vi hade samma resonemang redan efter förra valet. Och jag ställer mig lika frågande nu som då.
En framtida analys får visa vilka som röstat på SD och var de bor. Snart kommer Valmyndighetens hemsida att innehålla det nödvändiga grundmaterialet. Bilden kommer säkert att bli komplicerad. Men en lärarvän till mig berättade att SD erhållit över 50 procent av rösterna vid valet på en skola i Ystad. Jag kollar resultatet för skolvalet i Ystad kommun - SD nära 26%. Ystad, alltså. En helt annan typ av periferi än den Teodorescu skriver om, en periferi vi inte ens ser som periferi. En kommun med låg andel invandrare. En liten stad med gullerosutseende. Att bekämpa intolerans innebär inte att, som artikelförfattaren vill hävda, att naivt stämpla ut människor som onda. Däremot är det naivt att inte vilja se verkligheten, och de tankemönster SD-framgångarna är sprungna ur.

I övrigt: Lisa Bjurwald levererar en genomtänkt bredsida mot Neudings/Lundbergs förutsägbara "vi måste våga diskutera"-debattinlägg.
Jonas Gardell skriver roligt om valnattens SD-musik.

Ps. Det står i ingressen till min recension att Wirténs bok är en essäsamling. Det stämmer dock inte. Den är en enda lång essä i bokform.

Inga kommentarer: